2012-02-14

Bilbo – och Bibeln / En rik ande, och en fattig..

J.R.R. Tolkien, som under sin livstid skrev ett antal böcker som han också fick se utgivna, bland andra “Bilbo – en Hobbits äventyr” och trilogien “Sagan om Ringen” , kan väl utan tvekan sägas vara en rikt begåvad natur.

Frågan är om inte den rika begåvningen och arbetet med gamla språk har givit oss som tror på Bibeln ett intressant jämförelsematerial.

I författarens eget förord till en engelsk pocketutgåva av “Sagan om Ringen” finner jag följande intressanta upplysning: ”But the story was drawn irresistibly towards the older world.. (= berättelsen drog oemotståndligt mot de äldre tiderna ) “. Detta är ju en strävan som eventuellt kommer till fullt uttryck i “Silmarillion” - som J.R.R. Tolkien själv  inte fick se utgiven - hans egen skapelsemyt, och skildring av världens, Ardas, första ålder.

Att på det viset fylla okända tidsrymder för länge sedan med något, med fantasifulla sagor om inte annat! Ett fullt begripligt motiv.
- -
Men Bibeln har i några få kapitel , med få ord, och med enkla ord, givit oss en skildring av det som tilldrog sig i begynnelsen som överträffar allt annat, då ' Elohim, inte Elrond, var verksam. För den fattige anden är det nog och mer än nog: “I begynnelsen skapade  Gud...” - 1 Mos. 1:1

Att vara stilla därvid, att läsa i tro på Jesus Kristus, och att låta Guds Ande öppna ordet om begynnelsen!

Ja, “saliga är de fattiga i anden” - Matt. 5: 3

x-
Tolkien en gång nobelpriskandidat?  SvD, The Guardian
                                                                                                   
                                                                                                             "En ofullbordad saga" - ?

Enhanced by Zemanta
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: