2012-02-16

Har Sunday Adelaja flytt från Ukraina?


  Enligt av officiella, ukrainska  myndigheter hittills obekräftade rykten har Sunday Adelaja lyckats fly ut ur Ukraina med 9 miljoner US $ på fickan.  Dessa uppgifter spreds igår över ett antal mer eller mindre spekulativa, ryskspråkiga nyhets - och andra webplatser.
  Några exempel :     ei.com.ua, rkm.kiev.uaprokuratura.org.ua, globalist.org.uanews.rambler.ru  I stort sett samma, kortfattade meddelande: " Sunday Adelaja har lämnat ukrainskt territorium...det blev känt att den skandalomsusade pastorn Sunday Adelaja har tagit sig  över landets gränser. Enligt källor inom Ukrainas undersöknings - organ korsade Adelaja gränsen till Ungern under onsdags-eftermiddagen.  Några andra detaljer framstår inte som  möjliga att utförligare lära känna. När man ringer upp Adelajas eget telefonnummer så svarar andra personer.." 

  Att fly från Ukraina? Det kanske vore en god ide´ Sunday, i dessa tider.


Engelskspråkiga media - hittills ingenting.
 Inväntar vidare upplysningar- bekräftelser eller dementier.

Allmänt hotfullt i Ukraina- SvD Andra bloggar om:

- - - - - - - -  Uppdatering kl. 2012 02 16 kl. 13:00 -------  ryktena DEMENTERAS från trovärdigt håll  -- återkommer eventuellt med närmare besked om varifrån och varför dessa rykten överhuvudtaget spreds - - - - - - - - - - - - - 

                    Uppdatering 2012 03 15  kl. -
                      - Eller har han trots allt försvunnit..

Inga kommentarer: