2012-02-10

Kina och Ryssland kan sätta ned foten igen    - inte bara angående Syrien , utan också när det gäller internet. 

    Dessa båda stater stater tillsammans med Indien för nämligen överläggningar om metoder att kontrollera spridandet av information över internet. Detta enligt ryska "Kommersant"


  " Mot slutet av april är det möjligt med en överenskommelse om en ny skrivning för en Konvention om internationell informations-säkerhet. USA och Storbrittannien träder fram med kritik mot dokumentet, medan de fruktar ett spridande av censur. Under torsdagen föreslog  "Minsvjaz" (=kommunikationsministeriet) att man skulle lägga u en "svart lista" *) på ryska nätet över de sajter som är regelvidriga. Begreppet frihet är inte absolut, men inte alla politiserar detta faktum, säger de ryska förhandlarna. 
   
 Ryssland påbörjar en andra rond av överläggningar om frågan att antaga en konvention om att ombesörja den internationella informations-säkerheten. Under våren kommer det att pågå rådgivning med experter och sakkunniga grupper från Kina och Indien. Det ryska säkerhets-rådet, utrikesministeriet och institutet för frågor om informations-säkerhet vid Moskvas universitet förbereder en skrivning för dokumentet som senare ska behandlas inom ramarna för FN...."
*) Den kallas för Tjegolevs lista. Chefen för kommunikationsministeriet, Igor Tjegolev, informerade under regeringens sammanträde i torsdags om möjligheter att under loppet av ett år  nedsläcka 10.000 resurser, som då hänsyn tas till barn,  innehåller omoraliskt material, och även 150 sajter med inslag av narkotika-propaganda..


SvD, SR


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: