2012-02-06

Kristdemokrater ? - Njet!

English: The photo of Kremlin.
Image via Wikipedia

    Mer eller mindre intressanta debatter förs idag i Ryssland. De stora händelserna - demonstrationerna i flera olika städer "för rättvisa val" samt Putin-anhängares egna demonstrationer, och det rysk-kinesiska vetot i FN:s säkerhetsråd angående Syrien, kastar naturligtvis sina skuggor över allt annat.

  Men "Radio Eko Moskva" sände häromdagen ett program (rysk text) där ett antal personer, journalister , författare och teologer m.fl, försökte komma underfund med dagshändelserna i Ryssland. Det visar sig att ett kristdemokratiskt parti håller på att bildas, eller rättare sagt nybildas, eftersom det existerade redan i början av 90-talet. 
  Men hade det då några chanser? Programledaren - Vladimir Kara-Murza-  ställde frågor också till en ganska skeptisk präst, Michail Ardov:


- - 
Kara-Murza: Hur ställer du dig till tanken på att kyrkans tjänare direkt
 deltar i politiken? 
                                              Ardov:   Det finns föralldel kanoniska regler som inte tillåter utan kategoriskt förbjuder att ikläda sig några som helst ämbeten i staten. Just ämbeten. En sak ni kanske kan dra er till minnes: när president Makarius levde på Cypern, så var han ju ärkebiskop, och då krävde man av honom att han skulle välja det ena eller det andra. Det finns alltså ett förbud. Men i princip, om någon så önskar, så är det möjligt. Men vi känner till att det till exempel ju fanns präster i de ryska dumorna under tsartiden, eller hur? Men jag menar att om det bildas ett parti, och detta inte sker på individuell basis, så blir det ännu ett i raden av Kreml-projekt för att om möjligt uppväcka patriotiska eller liknande känslor.
Men under 90-talet så var det ett sådant läge då patriarkatet kände sig som en hund som hade förlorat sin husse, då när kommunisterna försvann, och det är också obegripligt, vilka... Men, hursomhelst så dök det ju bara upp nya kommunister. Och då, som vi minns, var det ett tillfälle då tre metropoliter kom till Gorbatjov. De sade: “Ja vi har verkligen haft stora behov i så många år , och vad är det som händer nu?” Men sedan föll allt på plats. Alltså är alltsammans en slags teater.

 Kara-Murza : En del jämför situationen med den blodiga söndagen i januari 1905 – då trodde också de som samlades till möten på de högsta makthavarna, och i spetsen för arbetarnas demonstration gick en präst.

                                              Ardov: Det var ingen präst utan en provokatör...
- - 
  
   Under programmet behandlades flera frågor, bland andra:
 - Om Kreml eller oppositionen skulle ta hem spelet i samband med demonstrationerna den 4:e februari.
 - Om att liberalen Grigorij Javlinskij vägrades registrering som en av president-kandidaterna inför presidentvalet.

  Diskussionerna rullar vidare - 


  
Enhanced by Zemanta
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: