2012-02-11

Waldenström varnade  Stor debatt i Dagen efter en artikel av Sigfrid Deminger.  Deminger är på sätt och vis  en skarp iakttagare, men hans sätt att dra slutsatser ter sig för vårt ringa förstånd en smula bakvänt. 


  P.P. Waldenström utropade på sin tid med väckelseförkunnarens röst: "Du Guds folk , fly från Sodom!" 


  Och i 1 Mos. kap. 19  sa änglarna till Lot att han skulle fly från just Sodom .
    Om Lot hade lyssnat till Demingers resonemang  så hade han nog bara flyttat några kvarter längre in i Sodom - 


  
Dagen, TV 4 
 Andra bloggar om:

Inga kommentarer: