2012-04-06

Chaplin utan humor

 Historien med Pussy Riot har nog aldrig varit någon huvudvärk för Putin. Frågan är om Amnesty kommer att kunna göra den till det.


Vem är egentligen mest utspökad - Pussy eller Patri...?
  Det är framför allt den ryska, ortodoxa kyrkan som har hamnat i ett riktigt blåsväder på grund av de fem flickor som tog sig in i "Frälsarens Katedral" i  Moskva den 21 februari och uppträdde som vanliga kyrkobesökare, ända tills att de kom fram till altartavlan. Då framförde de vad som har kallats en "punk-bön". Deras uppträdande föranledde ett resolut ingripande från kyrkans vakter, och de förhördes strax av polis, men släpptes, så att de kunde klippa ihop en video, och lägga ut på Youtube.


Tre kyrkobesökare som bevittnade "Pussy Riot's" kontroversiella framträdande i "Frälsarens katedral" - 
  De kallades dock till uppföljande samtal med polisen senare, och då, i början av mars, arresterades två av dem, och sattes i häkte, Uppretade ortodoxa hade anmält dem för "förargelseväckande betéende".


  Andra, om möjligt ännu mer uppretade personer, såväl ortodoxa som representanter för andra samfund och den ryska allmänheten, har demonstrerat mot deras arrestering, och ställt samman skrivelser, där de uppmanar kyrkan att visa barmhärtighet.

  Sedan dess har diskussionerna i media och på bloggar om Pussy Riot's aktion rört sig om ifall det  allmänt ska uppfattas som en social protest eller som ett förargelseväckande betéende. Och i de kyrkliga kretsarna - ända upp till patriarken - om detta ska vara ägnat åt tankar på barmhärtighet eller åt tankar på avskräckande exempel. Patriarken dröjde länge med sitt uttalande, men kom till slut fram till att det var att betrakta som helgerån.
   De kan dömas till sju års fängelse, enligt lagen. Men de kommer nu att sitta arresterade till den 24 april. För inte så länge sedan blev en tredje flicka  arresterad.

 Mycket på grund av denna fråga inbjöd galleristen Marat Gelman nyligen till ett  offentligt samtal mellan nonkorformistiska konstnärer och den ryska kyrkan -  representerad av prästen Vsevolod Chaplin -  för att diskutera just eventuella konflikter mellan kyrkan och den samtida konsten, enligt Nezavisimaja Gazeta.
Det spetsade till sig när konstkritikern Viktor Bondarenko sköt in att han inte tyckte att kyrkan skulle lägga sig i vad som tillhör det profana fältet:” Vi vill själva skriva våra regler där”, - sa han, och fick direkt mothugg av Chaplin:”Samhället tillhör inte er, ni kommer inte att kunna skriva regler utan oss”.
  Stämningen var inte den bästa när samtalet fördes in på “Pussy Riot” och en öppen skrivelse från missnöjda ortodoxa lästes upp. Chaplin tog strax avsked av publiken, reste sig och gick.  

-
   Rysk TV - från den 25/3 gör en tendentiös sammanfattning. Klippet försett med svenska textband, om än ofullständiga. 

 - Andra bloggar om: , , ,Inga kommentarer: