2012-05-25

Mystisk författare


   Kurban Said, som är författarpseudonymen för den som skrivit berättelsen om Ali från Azerbajdzjan och kvinnan från Georgien, har på ett provokativt vis skildrat några människoöden i Kaukasus för c:a ett hundra år sedan. Bakom en viss pessimism skymtar eventuellt ädla avsikter. I inledningen till den utgåva av boken , från 1973, som jag har kunnat låna på biblioteket, skriver John Wain så om den okände författaren: 
- - - 
     "De sparsamma uppgifter man har om honom är följande: Han for till Wien, som på den tiden måste ha varit en angenäm och civiliserad miljö där en fantasirik författare kunde hoppas på att få inandas frihetens luft. Där skrevs Ali och Nino - naturligtvis på tyska - och boken kom ut 1937. Vid det laget hade Centraleuropa emellertid hamnat i Hitlers och hans nazisters ödesdigra grepp. För en frihetsälskande människa, vilket författaren till denna bok uppenbarligen var, kunde nazismen knappast ha varit en uthärdligare livsform än den sovjetiska kommunismen. Han flydde igen, den här gången till Italien, som på den tiden inte kan ha varit så mycket bättre än det Österrike han lämnade. Och där dog han, var och under vilka omständigheter vet jag inte, och jag tror att det överhuvudtaget inte finns någon som vet det. 
  Intensiva forskningar skulle sannolikt leda till att man fick fram noggrannare uppgifter om Kurban Said. Men om inte någon skriver en bok om honom, ungefär enligt samma principer som The Quest for Corvo, kommer vi knappast att få veta något mer än de spridda fakta som jag här har givit."


   Jag undrar om det är just det slaget av bok som HD:s korrespondent har hittat, när han i sin artikel "Jakten på Azerbajdzjan " skriver: "Författarnamnet Kurban Said är en pseudonym. 'Ali och Nino' publicerades först i Tyskland på tyska och det har aldrig fastslagits vem som skrivit den. Många har dock gjort anspråk på att vara författaren. Till exempel har det hävdats att den som skrivit boken skulle vara den azeriske nationalisten Josef Vezir. Problemet är förstås att romanens multietniska budskap helt går på tvärs med Vezirs nationalistiska vision. Det mest ambitiösa försöket att ta reda på författarens identitet har gjorts av den amerikanske journalisten Tom Reiss. I hans bok 'The Orientalist' hävdas att Kurban Said i själva verket var en Lev Nussimbaum. Nussimbaum växte upp i en judisk förmögen familj i Baku. När bolsjevikerna kom flydde han till Tyskland. Nussimbaums biografi är verkligen värd en egen artikel eller bok. Hans liv är som en blandning av Indiana Jones och Zelig. 
   Nussimbaum var en jude som konverterade till islam. När han bodde i Tyskland utgav han sig för att vara en muslimsk prins. Reiss ser honom som en del i en judisk orientalisk tradition, där man betonade ett gemensamt arv och en tidigare harmoni mellan judendom och islam. En särskild uppgift för dessa orientalister var att förklara Orienten för Väst" 


  Wain igen:"Boken ger oss möjlighet att under några timmar se livet med en muhammedans ögon" 


           Det verkar vara en bok i tiden. 
  DN , SR

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: