2012-06-27

På väg till Rålambshovsparken..

 Tältmöten i Rålambshovsparken fr.o.m. idag, onsdag  t.o.m. söndag  - OBS!

Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer tillyxa dem;med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare, för att de icke skola falla omkull. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält stå de där och kunna ej tala; man måste bära dem, ty de kunna ej gå. Frukten då icke för dem, ty de kunna ej göra något ont; och att göra något gott, det förmå de ej heller.  
       
         Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt. Vem skulle icke frukta dig, du folkens konung? Sådant tillkommer ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla deras riken finnes ingen som är dig lik. Nej, allasammans äro de oförnuftiga och dårar. Avgudadyrkan är att dyrka trä, silverplåt, hämtad från Tarsis, guld, fört ifrån Ufas, arbetat av en konstnär, av en guldsmeds händer. I blått och rött purpurtyg stå de klädda, allasammans blott verk av konstförfarna män.
     Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

    Så skolen I säga till dem: De gudar som icke hava gjort himmel och jord, de skola utrotas från jorden och ej få finnas under himmelen.Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända; han låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum.Såsom dårar stå då alla människor där och begripa intet; guldsmederna komma då alla på skam med sina beläten, ty deras gjutna beläten äro lögn, och ingen ande är i dem. 

      De äro fåfänglighet, en tillverkning att le åt; när hemsökelsen kommer över dem, måste de förgås.Men sådan är icke han som är Jakobs del; nej, det är han som har skapat allt, och Israel är hans arvedels stam. HERREN Sebaot är hans namn.

                                                                                               Jeremia: 10: 1 - 16  (1917)Tältmöten i Rålambshovsparken 

OBS!  Tältmöten också i Oslo 4-8/7 !
   Något om väckelsetältens historia - här
   Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Marguerite sa...

Vilken vacker bild,Hans!!!

Är det Rålandshovsparken???
Vi står med er i bön,för Tältmötena,att Herren ska stadfästa Sitt Ord och att människor ska bli frälsta!!!
"Stå på" i Jesu Namn!!!
KRAMAR ifrån Småland!!!

Hans Lindelöw sa...

Tack för förbön och för härliga kramar från Småland!
  Bilden är från strandpromenaden i Alvik, två tunnelbanestationer ifrån Rålambshovsparken. "På väg till.."