2012-06-18

Var finns respekten för "lagarna i staten Kalifornien"..?  Laglös eller fredlös på internet? Stora frågor. Men om jag skapar ett konto med hjälp av t.ex. Hotmail*), Twitter, Blogger (Google) eller Wordpress för att ta deras tjänster i bruk,  så har bara dessa fyra exempel användarvillkor som någonstans faller tillbaka på "...lagarna i staten Kalifornien".
  Titta i användarvillkoren, eller"terms"!


  
   Vem vill böta eller sitta i fängelse i den amerikanska del-staten Kalifornien, eller någon annanstans, för att ha missbrukat friheten på nätet?
             -  Nej, sluta nu!
  DN, SR Andra bloggar om: , ,


*) Iallafall på 90-talet då jag öppnade ett första e-mail-konto i Hotmail.

Inga kommentarer: