2012-07-27

Ishoel uttrycker sin tacksamhet

 Under torsdagen besökte blogred. Livets Ord's Europakonferens – kanske litet sporrad till det av Marcus Birro's Expressen-krönika. Men också för att lyssna till pastor Mats-Ola Ishoel, som är verksam i Livets Ords center i Moskva, och höra vad han hade att säga. Apropå “ryska perspektiv”, som jag jobbar med på denna blogg. Bland åhörarna i konferens- publiken fanns också 200 ryssar, enligt Ishoel.

Pastor Mats-Ola Ishoel i talarstolen på Livets Ord


Ishoel höll en inte helt ointressant predikan om tacksamhet, utifrån Lukas 17: 11 – 19. I predikan återgav han vissa episoder ur sin erfarenhet, också från sitt arbete i Ryssland.

Men för att veta något om hans uppfattning om händelseutvecklingen i Ryssland i allmänhet, fick jag gå till väga på något annat sätt , och behövde inte söka länge på webben. ( Inte ryska webben heller)  I en artikel i Christian Telegraph från december förra året, citeras Ishoel från sin blogg:

I wrote last week that indifference is a dangerous attitude towards democracy, and it is good and desirable that Christians take part in political life. As in any other country, Russia needs honest and patriotic people in both state and municipal political organs, and if a Christian feels called to devote his capacity to this, it is a good thing,” noted Pastor. “But the church as an institution can never be a part of a political structure. The church must be a spiritual home for all believers, no matter what political party they support. Only a church which is independent from political movements, can maintain its spiritual freedom.

M.a.o. Om någon vill delta i protester mot den politiska utvecklingen så är det hans ensak.

Och om någon vill protestera mot urspårade kyrkliga hierarker ?
Det kan finnas anledning att ha litet koll på det också. 


Bloggat: 1,2,

Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Gbajohansson sa...

Intressant inställning som dessvärre inte är helt ovanlig. Gör som du vill men det är "önskvärt och bra" om du engagerar dig i landets politik. Ryssarnas behov av ärliga och patriotiska människor i ledande ställning kan ju olyckligtvis inte uppfyllas genom att kristna organisatörer får höga administrativa poster, då administration, organisation och planering i sig har en förmåga att kväva de godaste av ambitioner. Robert Michels oligarkiteori äger fortfarande en hel del giltighet. Det gäller säkerligen både kyrkliga och icke-kyrklig organisering. Ändå är motsatsen - kaos - än mer skrämmande. Vi lever ju på jorden och ska förvalta egendom och liv. Anarki är inte heller svaret  utan jag tror att det salt som sann kristendom utgör är ett måste för att inte förruttnelsen ska bli total. Och vi vet att den Konung vi tjänar är högre än alla härskare både i denna tid, kommande tider och tider som flytt.