2012-07-31

Pussia ?


   Igår inleddes rättegången mot Pussy Riot med sakframställan och några inledande förhör. Den pågick till sent på kvällen, och ska fortsätta idag - tisdag - från kl. 08:00 svensk tid. 
  Igår fattade också rätten beslut om olika yrkanden från såväl åklagarsidan som försvaret.Det innebar bland annat att åklagaren byttes ut, och att den direkta video-överföringen som följde rättegången igår avbröts under senare delen av dagen. 
   De tre kvinnorna - N. Tolokonnikova, M Aljochina och J Samutsevich - hade skrivit ner förklaringar angående sina sina motiv för uppträdandet i kyrkan, vilka enligt Radio Svoboda hördes på detta vis:12:30 Advokat Volkova läser upp gruppens deltagare Nadezchda Tolikonnikova's synpunkter, när hon förklarar motivet för gruppens uppträdande i Kristus Frälsarens katedral. “Vi är inte kristendomens fiender.. För oss har de ortodoxa troende's uppfattning betydelse, och vi vill att de alla ska vara på vår sida, på de anti-auktoritära, medborgerliga aktivisternas sida, och därför kom vi till katedralen”. Punk-uppträdandets avsikt var att protestera mot patriark Kirill's stöd av Vladimir Putin som president-kandidat. “Om vår passion tedde sig sårande för några, så beklagar vi verkligen  detta...Och vi ber om ursäkt...Vårt etiska missgrepp består i att vi tog med oss vårt sätt att framträda till katedralen”. Tolokonnikova erkänner att Pussy Riot har begått ett etiskt misstag. “Det finns ingen artikel i brottsbalken som pålägger oss någon etisk skuld”. Och vidare:”Vi har endast politiska och etiska motiv..Vi hyste inget hat mot troende...Och nu har detta pågått redan i fem månader”. Tolokonnikov skriver om sitt goda förhållande till religionen. I Pussy Riots tillvägagångssätt finns inget som har att göra med fientlighet gentemot ortodoxien, det finns inga motiv som handlar om hat mot religionen.

Sedan läser Volkova ur en liknande skrivelse från Maria Alexina – om hennes uppfattning om åtalet. Alexina förklarar att hon själv är ortodox, och att hon har frågor som hon skulle vilja få besvarade av patriark Kirill. Men det har visat sig att den Ryska ortodoxa kyrkan bara älskar dem bland sina barn, som röstar på Putin. Sedan skriver Alexina att sättet att framträda på är det vanliga för gruppen. Hon avvisar också kategoriskt att det skulle finnas något motiv av hat mot religionen, som påstås ligga till grund för punk-bönen.”Jag anser att vårt uppträdande utgjorde en administrativ förse'else. Det har inte funnits något som helst hat hos mig mot de ortodoxa”.

Jekaterina Samutsevich har också framfört sin uppfattning om åtalet skriftligen. Advokat Volkova läste också upp detta. Samutsevich underströk den politiska karaktären i Pussy Riots framträdande. Hon avvisar att motivet skulle har varit hat mot religionen, när hon förklarar att deras protest var riktad mot den illegitima makten. Det att patriarken understödde den rådande makten är enligt Samutsevich ett brott mot principen för en civil stat. Samutsevich riktar uppmärksamheten på att de första expert-utlåtandena, vilka sade att man inte kunde finna några tecken på hat mot religionen i punk-bönens text, inte längre tillhörde ärendet.


  Svenska media bevakar: HD, HDSR , Dagen, DN, GP
  Bloggar: diVERse
  Engelskspråkigt: BBC igår, stor artikel i "The Guardian" i förrgår.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: