2012-07-04

"Pussy Riot" engagerar

  Vad kommer saken mot de tre unga kvinnorna som påstås ha varit delaktiga i "punkbönen" i Kristus Frälsarens katedral i Moskva, att leda till? De har suttit arresterade sedan början av mars, och nyligen förlängdes deras arrestering till den 24:e juli. 

  I samband med att domstolen den 20/6 behandlade frågan om en förlängd arrestering, demonstrerade många utanför, både för och emot . Det skedde även mass-ingripanden mot demonstranter. Också idag , ons. 4/7 - se ryska media - är frågan uppe, och en stor skara människor samlas för att demonstrera.

Vida kretsar i det ryska samhället är engagerat i denna sak. Nyligen tillskrev också ett hundra kulturarbetare Rysslands högsta domstol, och krävde deras frigivning. Det var konstnärer, regissörer och musiker som hade undertecknat skrivelsen, där det bland annat stod:" Vi anser att Pussy Riot's aktion inte är ett brott. Flickorna har inte dödat någon, inte rövat, inte utövat våld. De har inte förstört något eller tillförskansat sig annans egendom. Ryssland är en civil stat, och inga anti-klerikala aktioner som inte faller under brottsbalken, ska utgöra en orsak till rättsligt efterspel; vi anser att brottsutredningen mot Pussy Riot komprometterar Ryska Federationens domstolsväsen och underminerar förtroendet för myndigheterna generellt..." 


Två uppfattningar som kolliderar utanför den domstol där saken mot "Pussy Riot" handlägges: 
till vänster - en demonstrant som kräver frihet för de arresterade, med ett bibelcitat:"Ve er ni farise'er, som har glömt det viktigaste i lagen - rätten,barmhärtigheten och troheten!" - 
Nedan - på plakatet står "Hädare måste stå till svars.."


  Högsta Domstolen har däremot förklarat att de inte accepterar några påtryckningar, vare sig kollektiva eller individuella, i fråga om konkreta ärenden: Dess företrädare passade på att göra en markering: " Domstolen är ingen klago-byrå...domstolsväsendet är ingen administrativ vertikal..ett uttalande från HD på detta stadium av utredningen skulle påverka legaliteten och objektiviteten hos de beslut som fattas".

  Den ryska Ortodoxa kyrkans främsta, officiella representanter ser saken på sitt vis.Topp-hierarken Chaplin säger att han ständigt beder för de arresterade kvinnorna , Nadeszhda Tolokonnikova, Jekaterina Samutsevich och Marina Aljochina , att de ska göra bättring och komma till förstånd. Men punk-bönen i katedralen har påmint honom om 20-30 talen:"..när alla dessa komsomol-anhängare klädde ut sig till gudstjänst-besökare, slog sönder ikoner, ödelade kyrkor och liknande slag av karikatyrer spreds som man nu ser på vissa bloggar." 

  Men inget sådant hade de tre punk-tjejerna nu gjort sig skyldiga till. "Karikatyrer" möjligen. Beroende på hur man uppfattar saken.
- - - - - - - - - - - - -
UPPDATERING 2012 07 20 - Domstolen i Moskva har förlängt de tre kvinnornas arrest med ett halvår! Återkommer/Blogred


  "Pussy Riot" i svenska media: SR,SRBarometern, GP , DN, SvD, Hbl

x Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: