2012-08-28

Kärvt läge för Adelajas församling -


  Ett upprop till förbön är utskickat: "Ledande pastorn Sunday Adelaja inbjöds till polisstationen den 21/8 där han fick veta om en ny anklagelse. Pastor Sunday's sak hade kvalificerats från 'bedrägeri' till 'organiserande av kriminell och farlig grupp av banditer' som specialiserat sig på att utföra tunga brott. I denna nya sak är pastor Sunday anklagad som ledare och organisatör av denna kriminella grupp banditer. Bandurchenko, f.d. Adelaja-
anhängare, häktad igen

Idag är alla fem personer som har åtalats tillsammans med pastor Sunday gripna av polisen och pastor Sunday har inbjudits till förhör till samma polis-station tisdagen den 28/8 ". 

   Ja, för en vecka sedan arresterades Bandurchenko, Safanov och Eresko vid ett förhör. Av dem har iallafall Bandurchenko suttit inne tidigare, men frigavs, fast ännu misstänkt, så småningom åtalad. De två övriga arresterade - Golovanov och Kolesnikov - har suttit häktade ända sedan saken inleddes, i början av 2009.


  Annars rätt så tysta,engelskspråkiga media har nu börjat skriva om denna sak mer flitigt. Och i samband med det har också en framställning gjort på både ryska och engelska som lagts ut på "Guds Ambassad's " sajt. Där betonas inte oväntat "ras-aspekten" av det hela:      "Under dessa år har 'Guds Ambassad' och pastor Sunday Adelaja växt i kapacitet och inflytande tack vare ett samvetsgrant arbete vad det gäller att sprida Guds rike i Ukraina och över världen. Ett vittnesbörd om detta utgör det faktum att Kiev's tidigare borgmästare , och även 30% av medlemmarna i Kiev's stadsråd, kommer från församlingen. Det är tydligt att detta inte har skett utan att landets politiska elit har noterat det.....

Guds Ambassad i Ukraina har kontinuerligt varit underkastade olika former av diskriminering och attacker mot tron av både politisk och rasistisk karaktär . I huvudsak är det deras aktiva evangeliska position i ett till övervägande del ortodoxt samhälle som utgjort orsaken till detta, och även den omständigheten att pastorn för den församling som till 95 % består av vita europeér , är en afrikan. Detta fall av xenofobi har ofta vart föremål för debatter i det ukrainska parlamentet, eftersom det anses vara en vanära, att en “svart person” har ett sådant inflytande och en sådan förmåga att leda deras folk.....

Det är ett typiskt exempel på xenofobi, rasistisk och religiös diskriminering mot den allra största protestantiska kyrkan i Ukraina och mot dess pastor som också har grundat den. Ras-aspekten innebar också en anledning till oro under tiden för det gångna Euro 2012, då alla , som hade en hudfärg som var litet mörkare än den ljusa, blev förvarnade om att det kunde vara farligt att bege sig till Ukraina....."

  Intressant, att i andra stycken av denna text betonas  inte bara att pastor Sunday aldrig har något med "Kings Kapital" att göra, utan också att de församlingsmedlemmar som en gång har  hållit i företaget enhälligt bedyrar att han inte har haft det. Detta är tyvärr inte sant. Åtminstone ovannämnde Bandurchenko har avgivit sitt vittnesmål i strid mot den synen, och inte ändrat det. (UPPDATERING 2012 10 29 : Rykten säger nu att Bandurchenko har ändrat sitt vittnesmål, och i två rättegångar , 27/9 och 4/10, frånkänner Adelaja all inblandning )

  Också engelsktalande Nigeria har som kanske aldrig tidigare informerats i ärendet - här - och - här - , men med liknande tendens. Det talas i ena artikeln om att denna sak särskilt har att göra med "nuvarande regim" i Ukraina, vilket är historiskt oriktigt.

  Men vad blir slutsumman av det hela? Att förtroendet för ukrainskt rättsväsen ska upprättas  efter Timosjenko-skandalen? Svårt att tro. Med pastor Sunday i fängelse blir det förtroendet knappast upprättat i världens ögon. Och med honom utanför fängelset ännu mindre - i den ukrainska allmänhetens ögon.  Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: