2012-08-12

Mänskligheten år 2012  SLÅR SÖNDER DAMASKUS:

Jesaja 17:1 ".. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad; det skall falla och bliva en stenhop."


  
SÖKER TECKEN EFTER LIV PÅ MARS:

 Obadja v. 4 "Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen, ja, om det än blev förlagt mitt ibland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HERREN." 

 VÄNDER SIG BORT IFRÅN GUD.


Johannes evangelium 1:10 " I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SR,DN, GD

  Andra bloggar om:

Inga kommentarer: