2012-08-05

Revolutionär nåd?

(This same post in english version - here)   
 Om "De religiösa rötterna till den Franska Revolutionen" har Dale K Van Kley skrivit i en litet väl omständig, men stundtals intressant bok

  Författaren menar tydligen att påvens fördömande (bullan "Unigenitus" 1713) av de s.k. jansenisternas lära - de som försökte sig på en mildare reformation inom den katolska kyrkan - i början av 1700-talet, ledde till stor oro inom Frankrike, och även till själva revolutionen.

  Det som skedde i Frankrike då har verkligen satt sin prägel på mycket, om inte allt i vår världsdel, under senare tider. 

  Den allmänna historien, och den kristna församlingens historia, under de tiderna förtjänar onekligen viss uppmärksamhet.
-
 Vad författaren bland annat ser ske  i Frankrike  efter "Unigenitus", innan revolutionen, var ett utkristalliserande av tre eller fyra fronter, :
  - Den romersk-katolska kyrkan med påven och majoriteten av biskoparna.
- Jansenisterna och de gallikanska biskoparna.
- Upplysnings- och naturrättsfilosoferna , Roussaeu och hans "sociala kontrakt" 
- Protestanterna, de s.k. hugenotterna.

   Det stod bland annat en strid om vad Guds nåd innebär.Påven höll på  "nåd tillfyllest". Jansenisterna på en "effektiv nåd". Hugenotterna på en "oemotståndlig nåd".

 Och naturrättsfilosofen?  - Ingen nåd!
-
Andra bloggar om: , x

Inga kommentarer: