2012-09-12

Rysk-ortodoxa försvarar pingstvänner

Borde inte tidningen Dagen's ledarskribent ha formulerat sin artikel litet annorlunda den här gången? “Den ortodoxa kyrkan måste fås att ta sina medkristna i försvar ..” 

Den rivna pingstkyrkan i Novokosino
    Generellt sett är det nog så. 
    Men i det aktuella fallet med den rivna pingstkyrkan i Novokosino i Moskva har just den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledning, genom chefen för en synodal avdelningen  inom Moskva-patriarkatet, namnkunnige Vsevolod Chaplin, vänt sig till staden Moskva's myndigheter – borgmästare Alexander Gorbenko - med en skrivelse:”Utan att göra någon juridisk bedömning av föreliggande omständighet ber jag er att ta kontroll över situationen, och påminner om att de troendes känslor för den byggnad där de har hållit bön förtjänar att respekteras, och alltid bör ägnas särskild uppmärksamhet” - skriver Credo.ru,

 Detta har väckt en del uppståndelse:"Vsevolod Chaplin beskyddar sekterister" är en rubrik. 

 "Credo.ru" avslutar med dessa ord:”Pingstvänner utgör det största av de protestantiska samfunden i Ryssland, och deras antal uppskattas av experter uppgå till omkring 400.000 pesoner.”

Vsevolod Chaplin är annars ganska konservativ, och hör till de klerker som varit och är argast på Pussy Riot.


    
x


Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: