2012-10-02

Nästan tusen... knappast en.

(1 Mosebok kapitel 1 - 11)   
Enligt Bibeln grep Gud in i mänsklighetens historia när livet hotades.  Att livet var hotat måste ha erfarits ganska djupt av den generation som var strax före Abraham. 
 Nahors generation - 1 Mos. 11: 22 - 25 "När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor. Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han två hundra år och födde söner och döttrar. När Nahor var tjugunio år gammal, födde han Tera. Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton år och födde söner och döttrar."

  Adam hade blivit utdriven ur Edens lustgård, och han måste arbeta i sitt anletes svett. Han levde i nära tusen år. I själva verket i nio hundra trettio år. Det fattades sextio år så skulle han bli tusen. Detsamma gällde för de generationer som kom efter Adam. Set levde i nio hundra tolv år. Enos i nio hundra fem år, ett par exempel fråni 1:a Mos. 10:e kapitlet. Generationerna räknas fram till Noa, och den äldste av dem var Metusela, som levde i nio hundra sextionio år. Metusela var Noas farfar. 


   Om Metusela hade levt i ytterligare trettioett år, så skulle han ha levt i tusen år. Men ingen av generationerna efter Adam levde i hela tusen år, inte ens Adam själv. Detta talar om att något fattades. Nära tusen, men inte riktigt. 


  Synden hade gjort entre´och med synden kom döden. Människorna syndade när de bröt mot Herrens bud, när de avvisade ljuset. 

 Och villkoren blev bistra. 
   Gud måste sända floden som översvämmade hela världen. Allt som rörde sig på jorden gick under. 

 Och efter floden ser vi en påtaglig skillnad i människornas livslängd


   Det står i 1 Moseboks elfte kapitel att Sem blev sex hundra år gammal. Och ingen av dem som kom efter honom blev över fem hundra år. Alltså reducerades människornas livstid med hälften efter floden. Med Peleg skedde ytterligare en reducering med hälften. Nu var livstiden nere i knappt 250 år. Och Nahor, Abrahams farfar, blev inte ens 150 år.


  Det måste trots allt ha varit en påtaglig erfarenhet av att livet förkortades, att det var hotat. 


  I det här läget är det som Gud uppenbarar sig för Abraham, som då hette Abram, och gav honom löften. Ja, inte bara honom, utan alla hans efterlevande, och hela världen.


  Lever vi inte i en tid då livet är hotat, då mänskligheten och världen hotar att gå rätt in i "väggen" på grund av sitt stora antal, och på grund av bland annat de bristande resurserna!?

  
  Det är då det gäller att hålla utsikt efter Guds löften - de löften om frälsning som Han har givit genom Jesus Kristus - och då gäller det att slå upp Bibeln och läsa den. 

-- 


  Varje tisdag kl. 12:00 och kl. 19:00 är det  bibeldag på Bällsta Missions-center i Bromma - Maranataförsamlingens missions-center - och de bibelstudier som hålls kan du höra direkt över webben - här
   Andra bloggar om:

Inga kommentarer: