2012-10-29

Häktat vittne ändrar sitt vittnesmål .. (Fel! Se nästa post )

   Enligt vissa uppgifter har Alexandr Bandurchenko ändrat sina uppgifter på en väsentlig punkt: han frånkänner nu Sunday Adelaja all inblandning i finansbolagets "Kings Kapitals" verksamhet.
A Bandurchenko i ny roll?. 
    Enligt Obozrevatel, som publicerade uppgifterna rätt sent (24/10) :

         " Under rättegången i Dnjeprovskij-domstolen i Kiev den 27/9 och den 4/10 med anledning av 'Kings Kapital' förklarade dess grundare Alexandr Bundarchenko vid upprepade tillfällen, att Sunday Adelaja inte har något att göra med omsättningen av de medel som satsades. 'Jag är skutans kapten, jag svarar för allt som skett under mitt befäl. Varför är pastor Sunday här? Ni och jag och varenda en här förstår, att pastor Sunday har dragits hit i öronen. Han har inte begått de brott som han anklagas för, nämligen bildandet av en kriminell grupp, in i vilken han dragit mig, som man påstår. Jag är övertygad om att pastorn inte har haft några som helst gitiga motiv, han ville bara hjälpa oss att se till att folk fick pengar tillbaka' - sade Bandurchenko. Som en påminnelse: undersökningen anklagar Sunday Adelaja för att ha bestulit delägare i finansbolaget och för att ha bildat en kriminell organisation. Samtidigt så påstår experter, att sådana beskyllningat inte har någon faktisk grund att stå på, eftersom Sunday Adelaja i själva verket inte hade något att göra med 'Kings Kapitals" verksamhet. Så uttalade sig till exempel advokat Andrej Fedur om sin klients fullkomliga oskuld. 'Sunday Adelaja är inte bolagets grundare, och har aldrig i hela sitt liv arbetat där på någon enda post ens i femton minuter, inte ens som dörrvakt! I åtalet förekommer inga som helst bevis om att Sunday Adelaja insamlat medel från några för detta bolags räkning. Inte heller att han har fått medel ifrån det. Varför talas det då om förskingring här?!' - sa Fedur i en intervju med journalister.
Samtidigt har det allt oftare i pressen fladdrat förbi versioner som talar om att saken mot Adelaja är ett beställningsverk. Och att den som har beställt detta inte är någon mindre än den i Ukraina dominerande ortodoxa kyrkan, några höga klerker som är mycket störda av att deras hjord går över från ortodoxa katedraler och kyrkor till församlingen 'Guds Ambassad'. I många publikationer talas det om att representanter för makthavarna har tagit ställning för dem som är missnöjda med Sunday Adelajas verksamhet. De utövar också direkta eller indirekta påtryckningar på domstolen och ställer krav på att Sunday Adelajas skuld ska 'bevisas'.

Under dessa förhållanden kan man knappast avundas domaren , som avhör saken med 'Kings Kapital', till vilken man vill knyta Adelaja. I stort sett så befinner han sig under ett kraftigt, administrativt tryck: av honom kräver man att han ska ställa den ledande pastorn för 'Guds Ambassad' till svars , och det medan undersökningen inte har kunnat tillhandahålla några indicier som förtjänar uppmärksamhet "
-
   Samma uppgifter ligger ute på några sajter, bland annat en  blogg, där också ett par kommentarer finns . En av dem lyder så: 

" Avercelli:


Den listige SA lämnade bara inga spår efter sig medan han förberedde så'na får som Bandurchenko, Tjutjunnik, Maximenko och andra. Åtalspunkten om 'bildande av kriminell organisation' är inte bara tagen ur luften, och vittnesmål om detta finns det så det räcker och blir över - det finns tillräckligt med vittnen (ursäkta, vittnesuppgifter) nästan 600 personer , som SA personligen och ihärdigt rekommenderade att satsa sina medel i KK.
Och hr Fedur är en känd 'pengatvättare' åt de kriminella auktoriteterna i Kiev redan från 90-åren, och det är logiskt att han utsågs till advokat.
Och versionen om ett beställningsverk åt den ortodoxa kyrkan, den passar ju SA.
    Att bara glida över från ett åtal på tre punkter i brottsbalken till ett rörande offer för de ortodoxa. Det var inte dåligt, bröder! "  
- - - 

    Några web- glimtar från ett Ukraina,  där valresultaten från parlamentsvalet igår snart ser ut att vara färdigräknade 
  SvD, Aftonbladet, Skånskan
     
  Andra bloggar om:

Inga kommentarer: