2012-11-12

Har Gorbatjov gjort sig förtjänt av nionde avdelningen i helvetet ?

Några frågor till Michail Sergijevich Gorbatjov på “Echo Moskva's “ hemsida talar ganska tydligt om svårigheterna hos en rysk publik att enas om vilket
slutomdöme som gäller för “perestroikans” initiativtagare. Frågorna ställs inför ett direktsänt ryskt radioprogram ikväll där den f.d. Sovjetledaren ska svara på frågorna. Ett axplock bara:

mama_choli:
10 november 2012 / 23:40
Michail Sergejevich! Låt mig få uttala min djupaste vördnad och respekt för Er! Tack till Dig för allt vad Du har gjort! Du förändrade världen och oss!

s_talker:
10 november 2012 / 23:43
Varje människa gör misstag. Har Du gjort några sådana? De politiska intresserar mig mindre, de allmänmänskliga mer.


Hitmen:
10 november 2012 / 23:45
Gorbatjov, skäms du inte för att ha ruinerat landet? Det finns inget land som i sin historia har en sådan storskalig förrädare som Dig.

Kolgan42:
10 november 2012 / 23:46
Michail Sergejevich! Angående vilka frågor var det som Du och Ryzchkov inte var överens?

sokol_zhirinovskogo_17
10 november 2012 / 23:50
London. Smokings. Maktens poser.
Salen gnistrar av konungslig prakt.
Se vår Stavropol-kolchos–bonde!
Går runt ibland alla i Albert Hall
Han som såg till att riva Berlin's mur
Efter att ha utfört en kupp bakom Kremls'
Och födelsemärket är oförändrat
Där det sitter fast på Judas-pannan
Och nå'nstans i det höga frimurar-fästet
svängdes en bägare med Rockefeller
På Warsawa-pakten gjorde han slut
Och betala' för det med Ryssland som pant
Man förstår att när krigslarm åter hörs
Så gäller det att ta farväl av själva Moskva
Gorbatjov – det är Pavlik Morozov
Som överlämnat sitt fosterland åt Väst

http://www.youtube.com/watch?v=O4Zekjdi83g

dimdim071
10 november 2012 / 23:51
Michail Sergejevich, Du skulle inte äntligen vilja berätta om det verkliga invasions- hotet mot Sovjetunionen från Nato i övergången mellan 80 – 90 talet, som oundvikligen skulle ha skett, om Du inte tog dig för att stycka landet? Den invasions-styrka som var beredd för Sovjet uppdagades i Irak, och bestyrkte att Nato's folk inte bluffade.

Serg2010
10 november 2012 / 23:53
Att ödelägga “vinodlingar” – det är skadegörelse som faller under Ryska Socialistiska Sovjetrepublikens brottsbalk.

Deliriumtremens
10 november 2012 / 23:58
Hur ställer Du dig till att Syriens president vägrar att lämna sin post, trots att det finns verkliga hot mot hans liv? Skulle Du råda honom att istället för detta, göra som Du gjorde, praktiskt taget bli en åskådare vid sidan av medan fosterlandet ödeläggs?

doc_vikt
10 november 2012 / 23:58
Michail Sergejevich! Väntar inte helvetets nionde krets på Dig?
9:e kretsen är för dem som förrått dem som givit sitt förtroendet- för dem som förrått anhöriga - för dem som förrått fosterlandet och liksinnade – för de som har förrått vänner och gäster – för dem som har förrått sina välgörare, de stora människorna och gudomligheterna.

Marattto
10 november 2012 / 23:58
God dag, Michail Sergejevich! Det finns tendenser i den Ryska staten på sista tiden som förvirrar - tilltagande propaganda, det fritt löpande tjuveriet och rätts-nihilismen på hög nivå - att lagarna som är ägnade åt att kämpa mot oliktänkande och mot alternativa rörelser blir hårdare – allt detta påminner om att gå tillbaka till en otäck sovjetisk praxis. Du är en gigant, en politiker av det bättre slaget och en människa med stor bokstav, hjälp oss alla än en gång, hjälp oss att övervinna dessa tendenser och återvända till demokratiens och öppenhetens väg, till världens allmänna utvecklingstrend, hjälp oss - var så god! - att ta oss ifrån den klandervärda monarkistiska, hövdinga-”vertikalen” som bär Putins namn. Din uppfattning är mycket viktig för ett mycket stort antal medborgare i Ryssland. Var vid god hälsa, Michail Sergejevich!Marat.

Kitll
11 november 2012 / 00:01
Michail Sergejevich, var vid god hälsa!

VF - Värmland, SvD, NyTeknik


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: