2012-11-02

Se upp med ryska statens "sonderkommando" på webben !

English: Newsrom of the Russian news agency RI...
English: Newsrom of the Russian news agency RIA Novosti in Moscow. Deutsch: Newsroom der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in Moskau. (Photo credit: Wikipedia)
Nyhetsbyrån "RIA Novosti" inbjöd 200 "Live Journal"-bloggare från 50 län i hela Ryska Federationen till ett endags-forum i Moskva den 29/10. De som deltog blev automatiskt medlemmar av en sluten "Bloggar-klubb" och fick särskilt tillträde till nyhetsbyråns tjänster. 
  Frågor väcktes strax  i den ryska bloggosfären om detta forum inte bara var ett enskilt media-företags försök att marknadsföra sig, eller om den ryska staten låg bakom. Det framkom farhågor om att det hela kunde leda till att det bildades en grupp bloggare som ställde sig lojala med makten.

  Kommersant: "En del bloggare befarar att myndigheterna kan utnyttja dem för sina intressen. 'Det är fullt möjligt att denna slutna klubb blir en grupp för bloggare som bara är lojala mot myndigheterna, dessutom mot allt vad det vara må som chefen för Duma-kommitteén om informations-politik, Alexej Mitrofanov,  samlar i någon slags bloggar-råd" - sa bloggaren Rustem Adagamov till 'Kommersant'. Enligt honom är internet den enda ocencurerade plattformen som finns kvar, '..och makten vill mycket gärna lägga den under sig' - 'Eftersom det är svårt att kontrollera det globala nätet så är det sannolikt att man försöker att göra det på ett ideologiskt vis, genom att bilda någon slags sonderkommando' - förklarade han.  'Efter president - och parlaments-valen ser vi, att de politiska krafterna försöker att använda bloggarna i internet-samfundet för sina intressen. Man skulle vilja veta hur detta samfund själv kommer att reglera detta', - sade en bloggare från Krasnojarsk, Ilija Labunskij till 'Kommersant'. Han uteslöt inte att ett forum som det nu aktuella kan vara 'ett försök av staten att ta reda på vilka bloggare de kan utnyttja för sina intressen'.

  Vekställande direktören och ledaren för media-laboratoriet 'RIA Novosti' , Vasilij Gatov, berättade för 'Kommersant' att 'bloggarna - det är en ganska omfattande zon av det mediala fältet i vilket man finner åtminstone diskussioner, och ibland utformande av ideér'."

   Moskovskij Komsomolets:"Deltagarna i forumet kände maktens hand  - - För att ge sammankomsten status hade sambands - och kommunikationsminister Nikolaj Nikiforov inbjudits. Att uppskatta effektiviteten hos ett sådant forum är svårt, men redan under loppet av dagen började det dyka upp kommentarer från dess deltagare. Den flesta bloggarna skrev att de inte var intresserade. Andra misstänkte att allt skedde för att det skulle upprättas kontakt mellan myndigheterna och oberoende användare av sociala media"

  Se upp för ryska statens politiska "sonderkommando" på nätet - ( eller kanske någon annan stat..!? )

   SR, SvD


Enhanced by Zemanta
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: