2012-12-31

Finns det överensstämmelser mellan Ryssland år 2012 och Sovjet år 1936?

Att se tillbaka på det år som gått det är helt naturligt då man står inför ett årsskifte. 

   Vi som följer med - eller försöker följa med - händelserna  i Ryssland  lägger märke till att det där , som här, råder en viss pessimism. Chefredaktören för "Nezavisimaja Gazeta" , Konstantin Remtjukov, suckar i en ledarartikel: "Vi kommer ihåg de första fyra månaderna av 2012 för den frihetens atmosfär som fanns" - - -  "Men efter att Vladimir Putin hade svurits in som president den 7:e maj började han mycket snabbt att göra om lagar och deras praktiska tillämpning i den riktningen att de blev hårdare gentemot oförsonliga, politiska motståndare

  Hur bearbetas nu f.ö. intrycken av det bakomliggande året i den ryska bloggosfären?
  Bara två exempel:

  Bloggaren "Brat Nikodim" ställer frågan på sin blogg:"Blir journalistiken lidande av bloggarnas anstormning?"Han har nämligen fått ta diskussioner om den saken. Är det typiskt för det ryska klimatet? Det var ju inte så länge sedan som Ryssland, jämte Kina och en rad arabländer gjorde allvarliga försök att reglera internet genom internationell FN-övervakning.

   Bloggaren och journalisten Podrabinek reflekterar över förbudet för amerikanska  medborgare mot att adoptera ryska barn  - det förbud som blev Putins svar på den s.k. Magnitskij-listan i USA:  "De mest naiva hoppades att Putin inte skulle underteckna den lag som Duman hade antagit. De mest misstänksamma hoppades på en eliternas konflikt och att sunt förnuft skulle segra. De mest ängsliga skrämdes med det amerikanska hotet. Och så skrev Putin under lagen, därför inga förhoppningar inom Ryssland och inga internationella farhågor kommer i själva verket med i räkningen.
   ..Putin gör bara det som stämmer med den strategiska målsättningen....att visa styrka.."

  En pessimistisk kommentator till sistnämnda bloggpost skrev: "Den nuvarande situationen i landet påminner om år 1936".
  D.v.s. året innan den politiska repressionen under Stalin nådde en kulmen med den s.k. "stora terrorn". 

                                                                   +

 Vi får hoppas att det inte går så illa.
 
De som tror på Jesus Kristus har anledning att ropa till Gud -
Maria Aljochina - Pussy Riot


-   be till Gud för de tre djärva flickorna i punkbandet "Pussy Riot" som agerade alltför utmanande och politiskt "bolsjevikiskt" i många ortodoxa's ögon, men som visade sig bära på såväl en sällsam gudsfruktan som en viss,filosofisk skolning när de väl trädde fram inför domstolen i Moskva under sommaren! Två av dem sitter i arbetsläger, och en - Jekaterina Samusevitj - är villkorligt frigiven sedan i september.

                                                                               

  Bed även för situationen omkring Sunday Adelaja i Kiev, som spetsat till sig något otroligt och hotar att ställa protestantisk kristendom i ofördelaktig dager i ett i huvudsak ortodoxt Ukraina! Är det kanske en kyrkopolitisk biavsikt med hela baletten?

 För att bara nämna några saker.

 

  Hbl,
  Dagen 

 
  Andra bloggar om:

Inga kommentarer: