2013-01-31

Leonid Padun: Ekman är orsak till förtalet

   Pastor Padun's stjärna är i dalande. Iallafall att döma av vissa röster inom Livets Ord/Word of Life International, vars främsta representanter mötte honom i Uppsala tisdagen 29 januari. Det mötet var tydligen ett sällsynt tillfälle som helt exklusivt tilläts Padun efter veckor och månader av oviss väntan.

    Livets Ord - församlingen i Donetsk (f.d livetsord-församlingen, de har nu bytt namn) är tydligen djupt splittrad, en del håller sig till sin gamle föreståndare, till Padun, andra håller sig hellre till den internationella livetsord-rörelsen med sin bas i Uppsala i Sverige, d.v.s Ulf Ekman och de övriga med honom, och till de Ukrainska Evangeliska Församlingarnas Råd (ett aber ).  Andra församlingar i Ukraina är eventuellt på väg att öppet bryta med Padun.

   Diskussionerna i ryskspråkiga, kristna web-forum gäller bland annat frågan om “svenskarnas” andliga auktoritet, och rätt att överhuvudtaget råda över lokala angelägenheter i Ukraina.

Ny kyrkobyggnad som Livets Ord i Donetsk,Ukraina projekterar för
      Hur långt ska uppgörelsen med Padun gå? Vem tillhör den fasta egendomen och tekniska utrustningen, ekonomiska satsningar i nya projekt m.m.  som Livets Ord i Donetsk än så länge har hand om med Padun i ledningen? Kommer Ekman att skicka någon från Sverige som helt tar över verksamheten , tills den på nytt har stabiliserats med lokala krafter i ledningen? O.s.v.  - frågorna är många.


I onsdags morse fanns det ett ganska kort meddelande på ulfekman.org, skrivet på ryska. Och ett litet längre på både ryska och ukrainska och även på engelska på Livets Ord /“Slovo Zchizni” - deras hemsida wolua.org i Donetsk.

Först ulfekman.org: “ Idag, den 29 januari, i Uppsala skedde ett möte mellan pastor Leonid Padun och pastor Ulf Ekman. Anledningen till mötet var den pågående krisen i församlingen 'Livets Ord i Donetsk,Ukraina.

Det som behandlades var frågor om församlingens ledarskap, förhållandet till finanser och livsstil och huruvida de överensstämde med 'Livets Ord's' standard. Tyvärr blev den hjälpande hand som sträcktes ut av Livets Ord International avvisad, och parterna nådde ingen överenskommelse. Tvärtom så vägrade pastor Leonid Padun att erkänna de problem som finns. Under mötets gång stod det klart att Livets Ord International och 'Livets Ord' i Donetsk gick skilda vägar
-
Och så wolua.org:” RESULTATET AV MÖTET MELLAN LEONID PADUN OCH ULF EKMAN – 30 januari 2013

Den 29 januari 2013 ägde det rum ett möte mellan pastor Leonid Padun och pastor Ulf Ekman , och orsaken till det var den 'pågående krisen i 'Livets Ord''. Under mötets gång bestyrktes pastor Leonid Padun's förmodan att pastor Ulf utformade sin uppfattning på grund av rykten och förtal om honom. Ifrågavarande uppfattning var också orsak till att förtalet, som på intet vis har bekräftats, blivit utspritt av människor för vilka pastor Ulf Ekman's auktoritet står högre än Guds Ords auktoritet,vilket också har varit ägnat åt att skapa splittring i församlingarna.
Pastor Ulf Ekman var inte ensam vid mötet, även fast det från hans sida tidigare hade talats enbart om ett enskilt möte. Förutom pastor Ulf närvarade vid mötet några ur ledningen för Word of Life International. Pastor Leonid hade dock kategoriskt blivit förbjuden att ta med sig någon annan person till mötet.

Under det mötet pågick framförde pastor Ulf ingen anklagelse om någon av de synder som man med Skriften som grund skulle kunna avsätta en församlingsföreståndare för.

Leonid Padun för sin del tackade pastor Ulf Ekman för möjligheten att mötas, för hans arbete, hans andliga utrustning och uttryckte broderskärlek och visade sin öppenhet för dialog och sin beredskap att svara på alla frågor genom att bruka argument och inte icke bekräftade rykten eller kommentarer från vilka som helst.

Pastor Leonid bad om ursäkt om han på något vis hade orsakat att pastor Ulf tagit anstöt och föreslog att fortsätta samarbetet och det broderliga, kristna förhållandet, som grundade sig på ömsesidig respekt för att så kunna tjäna Gud och människor tillsammans i Guds rike, men, tyvärr, hans förslag blev avvisat av pastor Ulf och Livets Ord International.”

    Har Padun rätt i detta? Det kan jag inte lova, men det är så han som den ena parten av två  i den nu aktuella brytningen har uttryckt sig. 

- -

Tidigare bloggpost i ämnet

Dagen - om evangeliskt kristet missionsarbete i ett annat väderstreck

Aletheia  -

Andra bloggar om: , ,

6 kommentarer:

Sven Vestman sa...

Tack för upplysningarna!

Patrick Ölund sa...

Talar du ryska? Har du haft möjlighet att sätta dig in i vad som händer i Ukraina eller är det bara försök att svärta ner bröder?

Patrick Ölund sa...

Jag har faktiskt läst Paduns både engelska och ryska bloggar och han säger inte att det är Ekman som förtalat, som du skriver som rubrik. Det är olika pastorer i Ukraina som har haft saker emot Padun och det har tagit sig upp till Ulf Ekman som faktiskt är högsta ledare för LO international. Vad vet vi om vad som har skett? Vad ska du och jag egentligen bry oss om det? Be istället att människor inte ska komma i kläm och att detta ska bli skött på ett bibliskt sätt.


Mvh


Patrick

Hans Lindelöw sa...

Jo, det ber vi för. Tack för kommentarer!

Patrick Ölund sa...

Bra

John Nilsson sa...

Hans skriver väl inte att det är Ulf Ekman som har förtalat utan att Padun menar att Ulf Ekman är orsak till förtalet? Om man tittar på Livets Ord och Ulf Ekman historiskt vet man väl att han gärna visar sitt missnöje gentemot vissa personer med en implicit förväntan att dessa ska frysas ut, det finns ju oändligt många som kan vittna om detta, och flera som vågat. När någon väl är utfrusen kommer förtalet som ett brev på posten. Jag vet inte om det var så Hans menade, men om det var på det sättet följer ju fallet Livets Ords kutym (åtminstone hur det varit tills ganska nyligen).