2013-02-13

Att surfa på hatet

Jag tittade på debatten om näthatet, och undrade:

    -  varför reagerar folk på webben ibland som andra gör när de har druckit för mycket brännvin?
Då kan orden och gesterna plötsligt bli väldigt hotfulla, och språket blir grovt. Risken är ju den, att man förlorar omdömet när man är alltför påstruken,  och så sitter smockan där!
    Botemedel är antingen återhållsamhet eller total avhållsamhet .         Men så insåg jag att nätet som sådant kan verka som ett berusningsmedel! Saker och ting som var väldigt avlägsna kommer plötsligt mycket nära. Och tvärtom.
Är det inte det som kallas för att ragla?


Det kan vara värt att titta på ett bibelord:

Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker.
Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.
Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:'De slå mig, men åt vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke....' “
                                                                                                    ( Ords. 23:29-35 )

      Har du varit ute på nätet nyligen, och inte sett att det är som en bägare full med vin - och fått för mycket!? Och "svävat i masten"...
Då kan ju också du vara tacksam att det finns “en miljon 50-åringar eller äldre”, som Aftonbladet skriver, som i den meningen är helnykterister, att de varken raglar på webben eller deltar i hatet.

  DN, SvD, SvD, Aftonbladet, Dagen

  

Inga kommentarer: