2013-02-25

Nordkoreas kärnvapen ..

Ingenting ser ut att kunna ena världens regeringar för närvarande, så som Nordkoreas kärnvapen.

  Media har rapporterat om världsvida protester från officiellt håll.

SR, Hbl, Unt , NyTeknik

   Ryskspråkiga "День X" gav av den anledningen en viss överblick över världens kärnvapenarsenal, och dess historia:

"...
    Medlemmarna i kärnvapenklubben

       Den äldste medlemmen i klubben är USA. USA blev 'grundare' av den icke-officiella gruppen efter hemliga prov i Nevada-öknen, intill Alamo, 1945. Samma år demonstrerade USA:s luftvapen atomvapnets kraft inför hela världen, genom att fälla bomberna över de japanska städerna Hiroschima och Nagasaki.

  Den andra stormakten i atomklubben var SSSR. År 1949 genomfördes de första kärnvapenproven på området nedanför Semipalatinsk. År 1953 stärkte SSSR sin ställning i klubben genom att utföra de första termonukleära (vätebombs -) proven i världen. År 1952 ingick Storbritannien i stormakternas atomklubb. Frankrike genomförde atomsprängningar år 1962 i en av oaserna i franska Algeriet. År 1963, tio år efter SSSR, prövade Paris en vätebomb på Moruroa i Stilla Havet.


  Kina sprängde en bomb på 20 kiloton på marken i området vid den mongoliska sjön Lobnor år 1964. En vätebomb prövades på samma område den 17:e Juni 1967.  

   Efter alla dessa förenade sig Indien och Pakistan med klubben. Indien genomförde kärnvapenprov ovan jord år 1974, och efter det genomfördes sprängningar av fem underjordiska enheter. Pakistan genomförde underjordiska kärnvapenprov år 1998. Experterna understryker att dessa prov utgjorde ett svar på utvecklandet av ett indiskt atom-program.

     Som en 'hemlig' medlem av atomklubben räknas Israel. Det finns inga officiella uppgifter om Tel-Aviv's delaktighet i kärnvapen. Trots det så finns det indirekta vittnesbörd om att detta land i Mellanöstern aktivt arbetar med att få fram komponenterna till kärnvapen. 'Israel anklagas för att i hemlighet köpa och stjäla atom-material i andra länder - USA, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland', - meddelade den ryska underrättelsetjänsten år 1993. Enligt experters uppgifter, förfogar IDF över ett stort förråd av kärnvapen, och vittnesbörd om detta förvaras med strängaste sekretess. 

  Vem har flest kärnvapen?

   Bland länderna i 'atomklubben' finns de största kärnvapenlagren f.n. i Ryssland. I den ryska arméns utrustning ingår, enligt experters uppskattningar, 11 000 kärnstridsspetsar. På andra plats vad det gäller kärnvapenförråd, kommer USA - efter alla nedskärningar befinner sig c:a 8,5 tusen kärnvapen  Washingtons arsenaler . Atomvapen är jämförelsevis få hos klubbens övriga medlemmar, och närmar sig symboliska tal. Storbritannien förfogar över en arsenal på 225 stridsspetsar, Frankrike - 350. Kina hyser c:a 400 atomvapen i sina förråd. Tel-Aviv's förråd uppskattas till 150 kärnstridsspetsar. Indien och Pakistan äger omkring 100 vapen. 

   Nordkorea förfogar över 5 till 10 kärnvapenbärande raketer. Tidigare fanns ett mindre kärnvapenförråd i Sydafrika men p.g.a. hotet om sanktioner beslöt det afrikanska landets ledning att skrota sina kärnvapen..."


- -


Apropå:    "..  ifrå Johannis Döparens dagar, och til denna dagen, lider himmelriket wåld;och de wäldige rifwa det til sig "  -      
               
                                                       Matt. 11:12 (Karl XII:s övers.) 

   


 Sverige och kärnvapen - DN, HD
  Nya vapen - DN
 

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: