2013-04-06

Påsken 2013 för övrigt - "The Bible" ...

TV-serien "The Bible"*) som jag har sett igenom med hjälp av datorn först nu, kanske kan verka som en samtida "fattigmans-bibel", och väcka intresse för Bibeln hos dem som inte är så erfarna med den (ursäkta "besserwisser" - tonen!). Jag tyckte vissa avsnitt (många) var intressanta. Andra (inte så få) var inte det, snarare tvärtom - riktigt tröttsamma.

   Det var en fyndig inledning med Noa och hans barn och alla djuren i arken, där Noa gick igenom de olika momenten i skapelseberättelsen i 1:a Moseboks första kapitel med sin familj medan vågorna rullar mäktigt utanför. Är det möjligen en anspelning på att filmens skapare menar att Bibelns skapelseberättelse är en tradition från Noa? En och annan sekvens med Abraham och Sara kan man fundera på. Och övergången av Röda Havet.

  Filmens konung Saul såg ut som han kunde ha sett ut, tyckte jag. Och den unge David också. Den äldre David i filmen vill tydligen inte erkänna att han har syndat när profeten avslöjar honom. Men Bibelns David erkände det.

  De delar av filmen som är ägnade åt Nya Testamentets berättelse om Jesus och apostlarna som han utsåg, låter rollen av djävulen spelas av någon som har påtagliga likheter med USA:s nuvarande president - Barack Obama. Är det möjligen en provokation som kristna högerkrafter har fått till stånd? Filmens Jesus ser litet ut som en skäggig, manlig version av Nadezchda Tolokonnikova i Pussy Riot, tycker jag. Det är något med ansiktsuttryck och ögonens snabba rörelser ibland, som påminner (för att inte tala om rollen som anklagad för hädelse inför ett sällskap högtidliga "överstepräster"!). Också en provokation? Men i sådana fall borde väl djävulen se ut som Putin.
-
    Mycket påfrestande var scenen med Mose vid Sinai berg. Jag gjorde en jämförelse med bibelordet. Som nedan, ifall jag får reagera som en "skriftlärd":
(avgörande skillnader markerade med röd text)

Mose?
"The Bible"                                                                           2 Mos 3:

47:30 Scen: Mose vid Sinai berg                                       1 Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro
Mose kämpar med att slå upp                                              prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren
ett tält i vinden tänker på erfarenheter                              bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb.
i Egypten - på folkets slaveri


                                                                                                   2 Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom
                                                                                                       i en eldslåga som slog upp ur en buske.
                                                                                                         Han såg att busken brann av elden,
48:15 Mose i tältet i blekt grynings                                   och att busken dock icke blev förtärd.
han upplyses plötsligt av skenet från                                 3 Då tänkte Mose: »Jag vill gå ditbort och betrakta
en eld, och hör en röst:"- Mose"                                                 den underbara synen och se varför busken
Han tar staven och går ut ur tältet                                               icke brinner upp.»
- gapar , häpnar                                                                       4 När då HERREN såg att han gick åstad för att se,
"Den brinnande busken" ter sig som                                         ropade Gud till honom ur busken och sade:
ett fyrverkeri                                                                                    »Mose! Mose!» Han svarade: »Här är jag.»
"Gud" talar: " - Mose"                                                             5 Då sade han: »Träd icke hit; drag dina skor
48:50 Mose nalkas fyrverkeriet ,                                             av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark.»
alltjämt med vidöppet gapande mun                                  6 Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud,
Mose: "- Jag är här"                                                                   Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.
49:00 "Gud": " - Jag är Abrahams,                                           Då skylde Mose sitt ansikte,
                                                                                                           ty han fruktade för att se på Gud.
Isaks och Jakobs Gud"
Mose: "- Är du verklig?" , gapar alltjämt
"Gud": "- Det är jag. Jag har sett mitt                                  7 Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt fo
folks betryck. Jag sänder dig till                                                 betryck i Egypten, och jag har hört huru de ropa
Farao, för att du ska föra dem ut ur                                          över sina plågare; jag vet vad de måste lida.
Egypten"
                                                                                                      8 Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur
                                                                                                             egyptiernas våld och föra dem från det landet
                                                                                                             till ett gott och rymligt land,ett land som flyter av
                                                                                                                            mjölk och honung...
                                                                                                 ….
49:21 Mose, framåtböjd, lutande                                          11 Men Mose sade till Gud: »Vem är jag, att jag skulle
sig på staven:" - Men hur kan jag få                                              gå till Farao, och att jag skulle föra Israels barn
dem fria?"                                                                                             ut ur Egypten?»
"Gud": "- Jag ska vara med dig"                                            12 Han svarade: »Jag vill vara med dig.
Mose kastar staven, går ytterligare …..
några steg närmare - gapar mer                                                (Mose ställer ytterligare tre frågor, och sedan
än någonsin                                                                                    - i kap 4:13 - ber han Gud om att få slippa
                                                                                                              uppdraget )
49:39 "Gud" far upp
Mose med beslutsam blick:"- Med
din kraft ska jag befria mitt folk "

49:50 nästa scen - Egypten 

- - - - - 

   Trots allt som lyser i filmens "brinnande buske", så lyser Guds helighet med sin frånvaro. Och Bibeln vet inget om en "Mose" som är så ivrig som filmens version att bege sig åstad på Guds uppdrag.

  En typisk missuppfattning i tiden? Gud - en Gud som bjuder på fyrverkerier och är närmast underhållande. Det är inte Bibelns Gud. Bibelns Gud är helig och kräver omvändelse  - "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" - och ger nåd.
                                                                                (  1 Johannes  brev, kaptel 1, vers 9 )

  Bibelns Gud - märktes Han av i TV-filmen "The Bible"? 

   Gud välsigne var och en som har den uppfattningen! Jag har bara redogjort för några få personliga intryck. 
   
    


HDSvt, Aftonbladet, Dagen

Bloggat: 1, 2 , 3 , 4


*) Ligger framme 3o dagar efter visning 

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: