2013-05-11

Ekman vill styra från Uppsala


Som Världen Idag skriver så gästas vårseminariet i Uppsala av "ett stort antal internationella gäster". Ryskspråkigaa kristna webpublikationer som Baznitza.info uppmärksammar också detta:"Bara från Ukraina har 107 pastorer kommit till Uppsala".
  
     Vad beror det stora antalet deltagare i år från just Ukraina ? På webforumet Inviktory.org ser en kommentator en direkt ett samband med konflikten mellan Leonid Padun i Donetsk och "Livets Ord International" med sitt högkvarter i Uppsala. Det är nämligen nästan uppemot så många församlingar - 107 - som har övergivit UKETs (=De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna) som Padun leder, sägs det, för att hålla sig till Ekman och Uppsala. Ganska snart , i februari, hade redan tjugotalet församlingar övergivit UKETs och Padun.

  Så Uppsalas kampanj har rönt vissa framgångar, från att det var bara ett tjugotal församlingar i februari månad, är det nu tydligen över 100 som har övergivit UKETs. Många uppgifter i ett oräkneligt antal debattinlägg talar om en ganska intensiv kampanj från "Uppsala" att lägga under sig så många som möjligt av de inom UKETs organiserade församlingar (i januari ingick 347 församlingar), som tidigare, mer eller mindre okomplicerat räknades tillhöra Livets Ord, eftersom Padun med sin ledande uppgift i Donetsk, där förestod en församling som hette "Slovo Zchizni" eller "Livets Ord" på svenska. 


  Nu har emellertid Donetsk-församlingen bytt namn, eller tagit tillbaka sitt tidigare namn, enligt vad som framgår av församlingens hemsidaDragkamp om församlingar.

Och det är dragkamp om församlingarna. Bara i själva Donetsk finns ett antal församlingar som under våren har slitits mellan Padun och Uppsala/Ekman. Det märks av en hel del tuffa debatter på nätet. Lokaler finns i stadsdelar som Makajevka,Junost, Stali och Tkachenko. Tkachenko är Paduns, och även Stali, än så länge.  Men Junost var så ivriga att bli anhängare av Ekman i konflikten, att de utropade sin lojalitet redan innan mötet mellan Padun och Ekman i slutet av januari.

   Och i Makajevka gick det till så här, enligt vad debattören "Blossom1974" skrev på Inviktory:

   " den 5:e Februari i staden Makejevka ägde det rum ett pastorsmöte, till vilket de kom, som hade lämnat UKETs  Ett protokoll från pastorsmötet undertecknades, i vilket pastorerna uttryckte sin önskan att bilda en alternativ sammanslutning av ukrainska, kristna kyrkor/församlingar inom Livets Ord. I protokollet angavs två ledare för den kommande sammanslutningen: Viktor R och Alexander B. Det uppdrogs åt juristerna Marina R och Anton R att registrera den nya sammanslutningen i Kiev . Under pastorsmötet lästes det upp två nyligen tillsända brev från pastorerna Robert Ekh och Ulf Ekman, i vilka båda uttryckte sin önskan att arbeta med den blivande sammanslutningen, eller snarare att arbeta genom den i Ukraina. I sitt brev uppmanade Ulf Ekman också de ukrainska församlingarna att lämna UKETs, att ingå i den nya ,ännu inte registrerade sammanslutningen och lät på ett beslöjat vis förstå, att de ukrainska pastorerna tjänar Gud därigenom att de leder så många församlingar som möjligt ut ur UKETs. Pastor Ulf Ekman lovade också att på allt vis stödja den nya sammanslutningen, och anspelade otvetydigt på att UKETs-ledningen var klandervärd, igen utan någon som helst konkretion.I sitt brev meddelade pastor Ulf Ekman de ukrainska pastorerna att den nya sammanslutningen utgör en oskiljaktig del av Livets Ords Internationella Förening (Word of Life International) som står under pastor Ulf Ekmans direkta kontroll. På pastorernas fråga till Viktor R om att få se den internationella föreningens stadga, svarade Viktor med ett undvikande, nekande svar, och hänvisade till att organisationen ännu inte var registrerad. Vidare i protokollet märks ganska häftiga diskussioner från pastorerna om att de inte är med på att ingå i sammanslutningen utan att ha studerat dess stadgar. Vid dessa diskussioner avslutade Viktor R mötet i all hast."
   När Karl Gustaf Severin nyligen besökte Ukraina, for han mellan olika orter i landet, och kom också till Makejevka, där han enligt uppgift predikade om hoppet, men också lär ha sagt att:"Donetsk har ställt oss alla på knä", och föreslagit sex månaders bön för att råda bot på situationen.

  Stämmer detta, och om den prövande hållningen från Makajevka i februari  äger bestånd, så talar det också om att situationen är nog så sammansatt, och det är frågan om den går att lösa så snart med uppsaliensiska styrningsåtgärder "ovanifrån", som debattören Viva på Inviktory skrev igår: "Jag tror att det kommit ett stort antal deltagare från Ukraina av den anledningen att det sannolikt, i slutet av vårseminariet, officiellt och med handläggning  kommer att bekräftas vilka som går in i pastorstjänsten i Donetsk-avdelningen av Livets Ord International"


  Tre eller fyra namn är därvid möjligen aktuella, enligt "Viva" - ett svenskt och tre ryska. Det finns förväntningar, men också farhågor.

 Världen Idag

  DagenBloggar: Aletheia Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: