2013-05-17

Människoögon mot Människosonen ?

Kristna manifesterar, och homosexuella demonstrerar. Judar och hemundervisare flyr Sverige. Skaror mobiliseras, fanor höjs och sänks, och stora scener ställs i ordning.
  Dagen,    Världen IdagDNSR     DN, 
  SvDSvD

   Det är vår. Folk kommer ut. Folk samlas.

  Alltså närmar vi oss Hermageddon - tidsålderns avslutning.
  Alltså angriper Maranata.  Jnytt

Profetior fullbordas. En av de profetior som uppfylls inför våra ögon är den om de fyra djuren och Människosonen i sjunde kapitlet i Daniels bok  - i Bibeln."Detta är Daniels berättelse: Jag hade en syn om natten, och såg i den huru himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.Och fyra stora djur stego upp ur havet, det ena icke likt det andra.Det första liknade ett lejon….det andra … en björn…(det tredje) - en panter . Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se huru mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blevo bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord." (Dan. 7:1 - 8)

  Lägg märke till att det fjärde djuret, det som är "..övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; .. hade stora tänder av järn, …  uppslukade och krossade " trots allt är utrustat med människoögon.

  Människoögon som hatar Gud.Varför? Därför att de fastnar så lätt vid det onda. Förtrollade. Förtrollade ögon blir förtrollande, när "det fjärde djuret" gör sin entre´med dess förmåga att bedöva, så att vi inte ser övergreppen, inte uppfattar hädelserna, när de slungas ut från ett håll vi kanske minst väntade -


  Nej!


  Tid för en förändring! Tid för sinnesändring! Att skaffa andra ögon! Att få ett nytt hjärta och en ny själ. (Hes. 36:26)
  Och vara redo när HERREN KOMMER!

  "..i en stund då ni icke vänten det skall Människosonen komma"  -(Matt. 24:44)
 
 
Dan. 7:13


   
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: