2013-05-28

Severin portad?

   Av allt att döma - enligt uppgifter som ligger ute på flera ryskspråkiga , mer eller mindre ukrainskt lokaliserade, sajter - är den svenske livetsord-predikanten Carl Gustaf Severin nu portad i Ukraina.

 Livets Ords församling i Odessa i Ukraina ville bjuda den svenske predikanten Carl Gustaf Severin till en konferens därstädes i början av juni.Därför vände de sig till kulturministeriet i Ukraina med en skrivelse och bad om tillåtelse att inbjuda honom.Vy över Odessa i Ukraina

  Kulturministeriets svar blev nekande. Församlingen och till församlingen anknutna bloggar har publicerat kulturministeriets svar. Dessutom har de båda ryskspråkiga, kristna publikationerna "Inviktory" och "Baznitsa" publicerat i stort sett samma uppgifter, och Leonid Padun har skrivit om saken på sin blogg.

  Padun har nämligen anklagats för att driva ett ojuste spel, eftersom kulturministeriet åberopar uppgifter till stöd för sin vägran att låta Severin komma till Ukraina, som uppenbart har att göra med UKETs (=
De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna) , vilket  Padun svarar för.
  Det ukrainska kulturministeriets svar till Odessa - Livets Ord innehåller bland annat följande påståenden om förhållandet mellan det Donetsk-baserade UKETs-centret och Severin:"..sedan januari 2013 har centret avbrutit samarbetet med Carl Gustaf Severin, i samband med hans verksamhet och hans offentliga uttalanden som bär drag av religiös fiendskap och framprovocerande av konflikter på religiös grund, vilket har skadat enheten och det religiösa centret UKETs rykte.
  I samband med det ovan sagda avstår Ukrainas Kulturministerium från att ge sitt medgivande till att inbjuda Carl Gustaf Severin till att deltaga i den årliga, regionala konferens som det religiösa centret 'Guds Församling av den Kristet Evangeliska Tron' i Ukraina håller
… ".

  "Baznitsa": "Detta har blivit orsak till att rikta anklagelser mot ledningen för UKETs och dess föreståndare Leonid Padun för att använda staten för att lösa konflikter mellan samfund"

  Padun: " När jag fick veta om publikationen på en församlings hemsida med anledning av beskyllningarna mot mig om att UKETs hindrar Carl Gustaf Severin att resa in i Ukraina, ville jag meddela följande: De Ukrainska Kristna Evangeliska Församlingarna (=UKETs) har på grund av det avbrutna samarbetet med det svenska centret 'Livets Ord International' endast informerat Kulturministeriet i saken, eftersom den ukrainska lagen kräver det av oss. Genom denna information har vi inte på något vis bett om att en representant för det svenska centret skulle förhindras att genomföra ett besök i Ukraina".

   Padun säger - och skriver också på sin blogg 26/5  - att han ämnar ta kontakt med representanter för Kulturministeriet redan under måndagen, och begära en förklaring.


  Vad innebär detta framöver för  konflikten "Donetsk - Uppsala"?


  Resume, UNT

  Aletheia

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: