2013-05-01

Vem tror muslimer att Jesus är ?

Jesus visade sig. Jesus - som av judarna kallades för Jeshua, och av araberna för Isa.
        Han syntes förklarad
          och hördes förklarad.

  Tillsammans med sina lärjungar en gång, i Markusevangeliets 9:e kapitel, i början av kapitlet.
   De var på ett berg, och de såg honom, och tillsammans med honom Mose och Elia.
   Mose som levde långt innan Jesus, bortemot 1400 år innan. Och Elia som levde kanske 7 - 800 år före honom.
    De stod tillsammans med Jesus och samtalade med honom.

       I en grupp utav skriftlärda, fariséer, en annan gång, i Matteusevangeliets 22:a kapitel, i slutet av kapitlet. Då gällde frågan om Messias förhållande till konung David. Om Messias skulle uppfattas som Davids son. Jesus påminde om en psalm i Psaltaren, som talar om Messias , inte som Davids son, utan som hans herre. Den 110:e psalmen.

   När apostlarna så småningom predikade evangelium så förekom Jesus i deras undervisning såsom Lammet - 1 Kor. 5:7,1 Petr. 1:18 - 19 , Uppb. 5:6

     Jesus - som av judarna kallas för Jeshua, och av araberna för Isa.
 Han visade sig jämte profeterna, över konungarna, och i händerna på Nya Testamentets präster - apostlarna - såsom idel välsignelse.


    Mohammed levde c:a 600 år efter Jesus.
   Hur skulle vara om Mohammed och Jesus syntes tillsammans?
 Då skulle Mohammeds företräde, enligt Koranen, bli satt på prov. Med Skriften.


  

      Aktuellt om Islam i svenskspråkig press: DN, SvDSvDSvDAftonbladet, Aftonbladet,
  Bloggat: 1,2

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: