2013-06-08

Gamla slitna varningsord

Profeten Habackuk 1:15 - 17   

     "Ja, denne drager dem allasammans upp med sin krok, han fångar dem i sitt nät och församlar dem i sitt garn; däröver är han glad och fröjdar sig.... "

  The Guardian 2013 06 06     " In the document, the NSA hails the Prism program as 'one of the most valuable, unique and productive accesses for NSA'.It boasts of what it calls 'strong growth' in its use of the Prism program to obtain communications. The document highlights the number of obtained communications increased in 2012 by 248% for Skype – leading the notes to remark there was 'exponential growth in Skype reporting; looks like the word is getting out about our capability against Skype'. There was also a 131% increase in requests for Facebook data, and 63% for Google. "

DN 2013 06 07 : " De senaste årens digitala utveckling och dess inflytande på samhället har gjort varenda referens till '1984' utsliten "

SvD,SvD,  DNDN, DN,   SR

Vad kommer ur det?
Uppenbarelseboken 13:16 - 17

  "Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal..."

    ?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: