2013-06-02

Vad är det nu med Livets Ord?

En betraktelse: 
 

Ps 119:130     När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

   119:e psalmens författare rannsakar toran, för att finna vad som eventuellt framkommer av uppenbara respektive fördolda ting
- den blev överlämnad genom ÄNGLARS förmedlan - Apg 7:37 
- änglarna markerar distans till kött och blod
-
  Mose tänker tillbaka i 5:e Mosebok, och han minns elden på berget, molnskyn, och förskräckliga omständigheter där man inte kunde luta sitt huvud mot någonting - …
För Mose är Gud NITÄLSKARE  “Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.”   2 Mos. 34:14  

LAGEN – "TORAH"


5 Mos 5:22       Dessa ord talade HERREN till hela eder församling på berget, ur elden, molnskyn och töcknet, med hög röst, och han talade så intet mer. Och han skrev dem på två stentavlor, som han gav åt mig.


2 Mos 20:18       Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta bävade de och höll sig på avstånd

Distansen

- - 

   Aposteln Johannes tjänar Gud genom evangeliet och ägnar sig åt det i bön och eftertanke för att finna vad som eventuellt framkommer av uppenbara respektive fördolda ting
- det blev överlämnat genom SONENS - Jesu Kristi - förmedlan
- Sonen markerar delaktighet i kött och blod

  Aposteln Johannes minns i ett av sina brev mannen mot vars bröst han fick luta sitt huvud
   För Johannes är Gud KÄRLEKEN - "Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder." 1 Joh. 3:16 - " Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. "  1 Joh 4:7 – 8

  ORDET – "LOGOS"

   uppenbarelsen   

1 Joh 1:2     Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.    
       

   gemenskapen

  1 Joh 1:3       Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus


Delaktigheten


  +

skriften - glädjen

    1 Joh 1:4     Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.  blodet

   1 Joh 1:7       Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.


+ +


 Livets Ord 

  1 Joh 1:1        Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord ... 


                                                                                               ( alla skriftcitat från Folkbibeln)
SR, Livets Ord Play
Dagen

Bloggat: 1, 2, 3 Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: