2013-07-23

Rätta äldste

Saken mot pastorn för Yoido Full Gospel Church, Yonggi Cho - inbjuden som en av huvudtalarna till Livets Ords Europakonferens denna vecka, men i hemlandet åtalad för förskingring, vilket både Världen Idag och Dagen nyligen skrivit något om - började för två år sedan med att ett trettio-tal äldste ställde sig på gatan utanför den stora församlingens byggnad i Seoul, med banderoller:


Juli 2011: ett trettiotal äldste demonstrerar medan Yonggi Cho och hans hustru sitter i bilen
 The Hankyoreh skrev då - 21/7 2011 - bl.a.:

  "Äldste agerar för att hindra pastorn för en mega-kyrka att privatisera kyrkans tillgångar

  Medan Yoido Full Gospel's övergår till en ny ledning har det uppstått dispyter omkring kontrollen över verksamheten, över en nationell tidning och universitetet.


  Omkring 30 äldste för Yoido Full Gospel-församlingen i Seoul har inlett en protest ägnad åt att kräva av pastor emeritus David Yonggi Cho och hans hustru Kim, att de upphör med att göra församlingen till deras egen, privata tillgång. ...
- - 
  Omkring kl 1:00 höll de äldste upp plakat med slagord som "Gör inte församlingen till er egen privata egendom", och "Värdesätter ni materiell egendom mer än himlen?" mot Cho och  Kim, som kom ut ur gudstjänstbyggnaden mot slutet av sammankomsten. Därvid uppstod det bråk mellan de äldste och några av församlingens officiella representanter och universitets-professorer, som sökte hindra dem.

  Sedan i April 2011 har de äldste stått emot försök från Cho's familj att göra kyrkan till en del av deras privata tillgångar, genom beslut som har fattats av rådet., församlingens högsta beslutsfattande organ. ... "


  Är det inte så "rätta äldste" ska handla, enligt Nya Testamentet: "Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den.."  (1 Tim. 5:20) ?


Bl.a. en engelskspråkig blogg bevakar detta, och även omständigheterna omkring Kong Hee och Phil Pringle.

Bloggat på svenska om Europakonferensen - med dess klart katolska inslag - och om Yonggi Cho och Kong Hee - här: 1a,1b2, 3 , 4

 


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: