2013-08-29

Tid att komma ihåg Luther - och hans medarbetare

Reformationens  500 - års jubileum närmar sig


 Det tar sig uttryck i förberedelser inom och utanför  lutherdomen världen över. I höst kommer det t.ex. att hållas en konferens i Uppsala den 8 - 10 Oktober, där det sannerligen inte fattas vare sig akademiska titlar eller lärda formuleringar.

  Kanske är lutherdomen på visst sätt trogen Luther . Iallafall på den punkten. Han höll ju strikt på att vara lärare, på sin akademiska position och doktorshatt, även om han mer kraftfullt än någon annan markerade mot katolicismens utbroderade - läs villfarande -  lärosystem, mot mässan och mot påven och hans maktanspråk. Och han predikade evangelium - det glada budskapet - icke att förglömma.

  En med Luther samtida kyrkohistoriker, Lucas Osiander, skrev om Andreas Bodenstein von Karlstadt's uppträdande under Luther's frånvaro i Wittenberg, någon gång runt 1520,  på följande vis ( jag skriver direkt av en svensk 1600-tals-översättning, litet ålderdomligt, men klargörande) : 

     "Emedan Luther fördolde sig på sitt Ödesrum, nämligen på slottet Warthburg, begynte Doktor Andreas Carolstadius then förnemste kyrkoherde i Wittenberg ett stort uppror i församlingen. Ty han lärde att helgonens beläten skulle förstöras och upphissade folket att de kastade dem utur kyrkorna. Han föregav ock att den romerska lagen skulle utur kristliga menigheten avskaffas och uti politiska saker efter Mose lag dömas. Så blir ock om honom berättat att han i Luthers frånvaro hafwer avlagt sine prestkläder och uti bondekläder fördt Wedh i staden Wittenberg och ville icke ytterligare kallas Doktor utan broder Andreas. Då nu Luther fick  härom av sina vänner kunskap, begav han sig till Wittenberg och gjorde om sin återfärd undskyllan hos Kurfursten i det höga Rådet äskande hans närwarelse för det bullers skull som i Wittenberg uppkommit war".

  Och Andreas Bodenstein von Karlstadt , dansken bland Luthers tidiga medarbetare, flydde undan Luther - som själv var jagad - och kurfursten, och gömde sig bland vederdöpare och andra fritänkande i Tyskland och Schweiz och annorstädes. Sådana som Luther kallade för "svärmare".Andreas Karlstadt - en 1500 tals hippie ? -på omslaget av en nyligen utgiven bok (2011)Kyrkans tidning , Signum, Tidningen Kulturen

Bloggat - Seglora, Bengts blogg

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: