2013-09-22

Maranata - per definition

Det nytestamentliga ordet "maranata" har använts flitigt under sommarveckorna, och faktiskt, under åtminstone ett par års tid, av ett antal politiska bloggare, som därmed hackat sina egna såväl som motståndarblockets parti-ledare, ja både sig själva och varandra, i bitar.


  Efter att närmare ha studerat något dussintal av dessa bloggposter så finner jag att "maranata" i detta nya politiska språkbruk betyder att t.ex. ha lämnat verklighetens plan, bli "euforisk", att rabbla och babbla, d.v.s. "tala tungomål".

 Ja, att tala tungomål offentligt är onekligen tveksamt, om det inte följs av uttydning - 1 Korintierbrevet 14:28

 Så förekommer alltså sådana uttryck som  "maranata-sossarna" , som "Tok-moderaten" klämde till med efter ledarskiftet Juholt - Löfve´n. På bloggen "Martin Mobergs betraktelser" ägnade sig bloggredaktören åt att fundera på vilket politiskt parti som var mest sektartat - "Hare Krishnamoderaterna" eller "Maranata-sossarna"? Så småningom söker bloggaren Johan Westerholm med sin blogg "Mitt i steget" etablera begrepp om vissa  moderater som en kategori där det rådde "maranata-stämning" och hördes "maranata-tillrop", m.fl, o.s.v, o.s.v.


Nej, vad för slags "maranata"då ?

  Det är klart att detta nya politiska språkbruk först och främst och huvudsakligen används av politiska krafter för att klandra en och annan politisk målgrupp. Men samtidigt: -  befäster man inte därmed indirekt nedsättande föreställningar om en viss grupp troende kristna, som kallas för "maranata"?

Och det är t.ex. vi.
Och det får vi kanske bita i.


 -
    Men vad Nya Testamentet och den urkristna församlingen menar med MARANATA tycker jag nog har fångats upp ganska väl av den som ställt samman en FAQ på Maranataförsamlingens, i Stockholm, webplats:

"Vad betyder ordet Maranata?

Svar: Maranata är arameiska (det språk som Jesus talade), sammansatt av orden 'marana' och 'ta' och betyder 'Du vår Herre kom!', 'Herren kommer!' eller 'Herren har kommit!'. Det är alltså en bön, uppmuntran och bekännelse.
Aposteln Paulus säger i sitt första brev till församlingen i Korint att 'Om någon inte har Herren kär, så vare han förbannad. Marana ta' (1 Kor 16:22)
Ordet Maranata handlar om hoppet, och var en hälsning bland den första tidens förföljda kristna
." 


   Det handlar också om en kallelse till nykter besinning, och bön - 1 Petr. 1:13 och 4:7    Det handlar om det kristna hoppet.

 - -

 - Välkomna att besöka Maranataförsamlingens bokförlags - BMC:s - monter under bokmässan i Göteborg 26 - 29 September, om du råkar vara där ! Monter D04:09. 

 Några foton - här


   

My Newsdesk, SvD, SvD,  GP

Bloggat:Bernos bloggBjörne Erixon, Aletheia,  "Martin Mobergs.." ...

 
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: