2013-09-10

Tvivel om Syrien

Obama tvivlar om det berättigade i att angripa Syrien. Det kan vara ett viktigt tvivel.
När G 20 - ledarna var samlade nyligen i S:t Peterburg, var det framför allt Syrien som var på agendan. Putin räknade upp vilka länder som var emot ett USA-lett angrepp, och viftade med ett brev från Påven.

  Ja, andarna är i rörelse.


" Slutligen kom anden fram.." - 1 Kon. 22:21
  Andarna var i rörelse också i Bibelns första konungabok, det 22:a kapitlet. Det handlade också då om Syrien. Konungen i Juda och konungen i Israel ville båda gå till angrepp mot Syrien , för ett landområdes skull. Men båda konungarna tvivlade. Och med deras tvivel letade sig sanningen så småningom fram. Men den ville de icke höra.

  Vad var sanningen? Det var Mika som fick tala om den:"Allt är lögn. Tro inte på någonting. Hela vår offentlighet är formligen penetrerad av lögnpropaganda!"

   Putin i S:t Peterburg höll, med Edward Snowden som politisk flykting, och med en hel del "offentlighet" på sin sida, tummen i ögat på Obama.
   Ödmjukt av Obama att ändå vilja lyssna till det ryska rådet om ett FN-övervakat överlämnande av alla kemiska stridsmedel i Syrien?

  Ett och annat återstår att se.
  Försåvitt vi vill se.
  GPDN, SR, SvD, SvD, Expressen, Aftonbladet , Dagen Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: