2013-10-07

Massövervakningen - vad sker i samtalen mellan EU och USA?

Enligt en dagsaktuell artikel i International Herald Tribune, så har  en del av de förslag som hörts i EU-parlamentet kommit till amerikanernas kännedom:

"...Flera vill ändra reglerna för 'cloud computing'- den teknologi som möjliggör delandet av mjukvara och filer mellan datorer.

  Sedan nyheten slog ned om vittomfattande övervakning genom USA:s spion-organisation, har cloud computing varit en av de återkommande punkterna i den därpå följande debatten  i Bryssel, om hur man ska skydda data från snokande, amerikanska ögon.Kommer datorer att förses med varningstext ?
  Cloud- , eller 'moln'-teknologien, har blivit en rutinmässig del av det digitala livet, vare sig den används av web-baserade tjänster för att skicka e-mail eller samla bilder eller för att lagra travar med företags - eller myndighets-rapporter.
  Men att överföra data mellan mobil-telefoner eller surfplattor och molnet, gör dem mer tillgängliga för snokande, även om dessa data är krypterade.

  EU vill reglera molnet, även om det gör användningen mer komplicerad. En föreslagen ändring skulle kräva att 'alla överföringar av data' från ett moln i EU till ett moln som hålls i Förenta Staterna eller någon annanstans  'bör åtföljas av en notering till den enskilde dator - användaren om att en sådan överföring gjorts, och om dess legala följder'.


  En annan ändring går ännu längre, och spärrar sådana överföringar , om inte ett antal villkor uppfylls. Inte bara att den enskilde dator-användaren ger sitt samtycke, utan personen måste 'informeras i  klara, bestämda och varnande ordalag genom ett separat och framträdande meddelande' om 'att eventuellt kan personliga uppgifter bli föremål för insamling eller övervakning från tredje lands myndigheter'..."


  Som varningstexter på cigarett-paketen, ungefär...
    Sydsvenskan, PC för Alla, Ny Teknik, Aftonbladet, SvD, SR 
    DN

   
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: