2013-10-26

Slavisk broder jonglerar

    Under EU-toppmötet i Bryssel har det tydligen inte saknats samtalsämnen. 

   SvDExpressen, Aftonbladet, Västerbotten-kuriren

    Ett av de mer brännande ämnena när man följer ryskspråkiga media är det om det s.k. "östliga partnerskapet". Ett kritiskt datum närmar sig för t.ex. Ukraina, som möter ett alltmer ultimativt språk från såväl Bryssel som Moskva. För EU är det visserligen ett antal frågor som ser ut att kunna lösa sig i tid, innan ett avtal ska undertecknas mellan Ukraina och EU vid ett annat, kommande toppmöte ägnat just åt det östliga partnerskapet. Det lär äga rum i Litauens huvudstad Vilnius mellan den 28 - 29 November. Men en fråga tenderar att torna upp sig som ett berg av oöverstigliga svårigheter: frågan om Julia Tymosjenko. EU har bl.a. krävt hennes frigivning innan toppmötet i November.


   För Rysslands del skulle ett ukrainskt undertecknande av avtalet med EU få till följd att landet inte skulle kunna ingå i Tull-unionen med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan.Det lät Putin förstå när dessa länders tre presidenter strålade samman i Minsk , i samband med OSS-mötet där, samtidigt som toppmötet i Bryssel höll på.

   Under EU-toppmötet i Bryssel ägnade sig tydligen Polens premiär-minister, Donald Tusk, ivrigt åt vågmästar-rollen mellan eventuellt alltmer tydliga, ekonomiska öst- och västblock. Tusks uttalanden har lyfts fram av ryskspråkig, ukrainsk press.

   När det gällde frågan om Julia Tymosjenko förmanade han först några medlems-länder i EU."Polen har visserligen tryckt på ständigt i kontakterna med Ukraina om att lösa 'problemet Julia Tymosjenko', och samtidigt har vi varnat vissa europeiska partners, att skeptikerna, vad gäller närmandet till Ukraina, inte ska använda exemplet med Julia Tymosjenko som en billig utväg att avbryta överläggningarna med Ukraina, så att dessa överläggningar inte förs i hamn", sa Tusk.

  Men han sa inget konkret om vilka länder han menade. Det var tydligen Tusk som avslutade diskussionerna under toppmötet, och han beskrev stämningen omkring möjligheterna att underteckna ett avtal med Ukraina som "tungt optimistisk". "Det känns som det är läge att underteckna Avtalet, men inte till vilket pris som helst".

   Ukraina förmanade han också:"Ukrainska myndigheter jonglerar och förhalar tiden när det gäller frågan om Julia Tymosjenkos frigivning, vilket kan komma att på negativa följder för undertecknandet av ett handels (associations)-avtal med EU."



 Yle, SR, 
SvD Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: