2013-11-04

Arne Imsen försvarade sekten - "den primitiva församlingen"

  Arne Imsen höll en serie bibelstudier under senare delen av 90-talet, som var ägnade åt "den primitiva församlingen", eller "sekten", med viss definition: han använde då uttrycket "primitiv", inte i betydelsen "lågt stående, barbarisk, rå", utan i betydelsen"ursprunglig, enkel och okonstlad", och anlade ett visst perspektiv på den kristna församlingens historia, som också kallas kyrkohistoria. Han beskrev hur utvecklingen har gått "från primitiv församling till kulturkyrka".
Det var mycket mer som sades. Jag hoppas kunna få fram en mer fullständig avskrift. Men här nedan några av mina anteckningar från ett par av de tillfällena:

  "Där man för övrigt har betonat 'successionen' får man inte glömma bort den andliga successionen. Det är inte ointressant varför vissa rörelser i kyrkohistorien har blivit kallade för 'sekter'. Sektens historia kan man inte alldeles säkert följa i kyrkohistorien, men väl i rättegångs-protokoll. 

  Det typiska för den primitiva församlingen som har bedömts vara en sekt, är en strävan tillbaka till ur-pingsten.


  I den primitiva församlingen fanns det inga funktionärer, inga nivå-skillnader - det var otänkbart att kalla någon för 'pastor'. Pastors-titeln är ett uttryck för fåfänga och högmod.
  Var har man hämtat förebilden till sådant?    Sekterismen har inget behov av att markera skillnader. Det handlar om bröder och systrar i Herren Jesus Kristus. Rangordningen som existerar har ingenting med intellektuell kapacitet eller bildning att göra, utan det beror helt och hållet på smörjelsen. Det fanns en speciell ledarställning i kraft av en utkorelse. Dessa ledare kallades aldrig för pastorer, utan för föreståndare.

  Numera har vi tusentals ordinerade, men ytterst få smorda. Det finns 1000-tals pastorer, men ytterst få föreståndare!

 Men i den tidiga kristendomen kunde man höra sådant som '..den Helige Ande och vi har beslutat' - (Apg.15:28)

-
  Den här frågan har diskuterats bland baptister och pingstvänner.

  I Filadelfia på Rörstrandsgatan, det var 1947 eller - 48, gick Lewi Pethrus fram och beklagade utvecklingen, att 'man kallade vissa 'pastorer' '. Han sa: - Låt oss lära av våra norska vänner!  


  Alltså: bort med titlarna! Det skapar samhälleliga och onödiga distanser, som markerar klass-skillnader.

  När vi läser kyrkohistorien, så ser vi att nästa steg bort ifrån den primitiva församlingen kommer till uttryck i kläderna. Man kan titta på Påvens ordination - från huvudet till fötterna - varje enskildhet har sitt symbolvärde. Och summan av det hela blir 'Kristi ställföreträdare i himmelen, på jorden och i dödsriket'.

  Men väckelsen börjar med ett avklädande!

  Sedan kan man också undersöka läran och teologien. Vad ska en ordinerad pastor predika? Hur håller sig hans förkunnelse till Skriften i frågor som gäller dop och Andedop, och Jesu uppståndelse!?

  Apostlarna kom att avlösas av apologeter. De hämtade sina förklaringsmodeller i grekisk logik, retorik och filosofi, och något ur judisk gärningslära.

  Var det inte i den situationen som sändebrevet till Efesus skrevs?"


Skriv till Efesus' församlings ängel: »Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna:
 Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare.
 Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

 Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.

 Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

 Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. --
 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»

                                                                                                         (Uppb. 2:1 - 7)  Dagen, Dagen, Dagen, Världen Idag, Aftonbladet

  Bloggat: 1,2,3

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: