2013-11-19

en kyss i Hellas

Vem kysste någon i Hellas? 

Det kanske skedde på               
1 Kor. 15:20 i grekiska originalet

aposteln Paulus 
uppmaning. 

Han skrev 
så till församlingen
 i Korint:   "Hälsen varandra med en helig kyss" (1 Kor. 16:30)

   Staden Korint ligger i Grekland - i Hellas. Sextonde kapitlet i första korintierbrevet är det sista kapitlet i detta brev. 
 Ett brev som handlar
 om så mycket. 

Om kärleken
 inte minst, 
och om 
tron. 

Om hoppet som slocknade 
när Jesus  dog. 

Hur det tändes på nytt då
 när Jesus uppstod.

"Men nu ....."  ( 1 Kor. 15:20)Dagen, KT

Bloggat: 1, 2
Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: