2013-12-26

Diskuteras än i Ryssland

Tidskriften Diletant har en kort artikel om "raskolnikern" Avvakum och patriarken Nikon som levde på 1600-talet. 
4 personer kommenterade, 
och det blev tre mot en *)
 för Avvakum. 


  "Patriark Nikon ( som egentligen hette Nikita Minin) och prästen Avvakum (Avvakum Petrovich) var ideologiska motståndare och fiender. 
    Även om de under åren 1640-50 ingick i samma krets av fromhetsivrare, som utvecklades omkring tsar Alexej Michailovich och Stepan Bonifatev. Medlemmar ur denna krets stod för en korrigering av det kyrkliga och allmänna, medborgerliga livet i Ryssland genom att stärka fromheten på grundval av ett strikt iakttagande av kyrkliga stadgar och regler som kommit från det s.k. 'Hundra kapitlens (Stoglav) kyrkomöte' år 1551. Nikon och Avvakum var då goda vänner. 


Patriark Nikon tv - och Avvakum

  Men denna krets sprängdes efter att Nikon upphöjdes till patriarks värdighet år 1652. När han på ett maktfullkomligt och häftigt vis började införa de kyrkliga reformerna, så reste sig de förra 'fromhetsivrarna' mangrant mot Nikon. En av klerkerna, som ledde rörelsen 'för den gamla tron' var just prästen Avvakum. Därvid är att märka att Avvakum inte var mot kyrkliga reformer som sådana - men han gillade inte deras väsentliga innehåll (Avvakum stod för att rätta de kyrkliga handböckerna i överensstämmelse med gamla, rysk-ortodoxa handskrifter. Nikon rättade visserligen de kyrkliga handböckerna, men i överensstämmelse med grekiska, teologiska skrifter) och inte heller metoderna genom vilka de utformades.   Patriark Nikon tog itu med sin gamle vän på ett mycket brutalt vis - han lät honom utstå tortyr i form av hunger och köld, och tänkte också massakrera honom, men tsar Alexej Michailovich själv försvarade Avvakum, därför skickades prästen, som ju inte hade avfallit från tron, till Tobolsk. 

  Men Nikons triumf varade inte länge, ganska snart föll han i onåd, tvingades avsäga sig sitt ämbete och gå i kloster. 

  När det gällde Avvakum - trots  att Alexej Michailovich, efter Nikons avlägsnande, talade goda ord till honom, fortsatte han med sin kritik och sitt  aktiva motstånd mot de kyrkliga reformerna. Till slut så blev Avvakum och hans vapendragare brända på ett hygge. Idag äras Avvakum av alla kyrkornas och församlingarnas gammeltroende som en helig martyr och bekännare.

  Den 5 Augusti 2006 invigde patriark Alexej II en minnesstod åt patriark Nikon i Saransk. "

- - -

  *) Alexej Muravjev - historiker och religionsvetare , var en av dem som drog en lans för Avvakum:

  "Mina sympatier är på Avvakums sida. Och förklaringen till det är denna: Han tog ställning på ett ganska enkelt vis - han försvarade de traditioner som han hade uppfostrats i. Han var till att börja med en sund konservativ person, men en motståndskämpe blev han först då, när han började utsättas för våldsamma påtryckningar i konflikten. Men Nikon var den som hela tiden försökte framställa den tradition han hade från barnsbenen som oriktig,osann för att kunna rätta den. I den meningen var han en människa som rev ned den egna grunden, vilket är farligt. Han var revolutionären, medan Avvakum var evolutionisten. Och när den oförsonliga, hårda kampen började, då visade sig Avvakum vara den som förkroppsligade de asketiska idealen. Han bodde i en icke uppvärmd jordhåla i 15 år, där han skrev traktater. Han var en människa med en högre grad av bildning. Knappast någon av våra samtida är i stånd till detta, men Avvakum kunde. Men sedan Nikon, när han hade blivit satt i kloster började han skriva brev till tsaren om allt möjligt, eftersom han hade vant sig vid hovets prakt. "DN, Yle.fi, Bt
Nyhetsbanken Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: