2013-12-16

Mer muller mot "västs värderingar"

Ett internationellt forum om "Religionen och staten", hölls nyligen i Moskva, med ett stort antal deltagare


Metropolit Hilarion
Bland flera andra talade Metropolit Hilarion från Volokolamsk, som svarar för Moskva-patriarkatets kontakter med omvärlden.

- Under det senaste kvartsseklet har det återuppbyggts mer än 25 000 kyrkor i Ryssland. I landet öppnas faktiskt tre kyrkor dagligen. 1988 fanns det tjugo kloster i Ryssland. Nu finns det 805. Bakom vart och ett av dem står människor, som har avsagt sig en traditionell livsstil  med familjebildning, och avskilt sig för tjänsten. En sådan acceleration vad gäller det religiösa livets återfödelse skulle kanske kunna jämföras med tiden för Milano-ediktet år 313, ifall det fanns någon statistik från den tiden.

 Allt detta sker under en epok som kallas för post-modernistisk i Väst, då man gör det falska antagandet, att religionen är ett fenomen från det förflutna, och att mänskligheten rör sig i riktning bort från religiösa värden. Väst har för avsikt att jaga bort de religiösa tankarna från offentligheten. Det finns många exempel på det. I Norge fick en kvinna som hade burit ett krucifix medan hon var programledare i TV, sparken. Man gjorde den bedömningen att korset kunde utgöra en söndrande symbol. När borgmästaren i en stad i Frankrike vägrade att viga samkörande par, så drogs han inför rätta. I EU har en politiker ingen rätt att motivera sina åtgärder med religiösa argument. 


  I Europa råder moralisk relativism: varje människa kan själv upprätta sin samling av moraliska värden, och den behöver inte nödvändigtvis överensstämma med allmänmänskliga värden. Det pågår en nedmontering av familjelivet. Och om det i den religiösa världsåskådningen är så, att äktenskapet alltid har en natur som "av Gud instiftat", så kan man i Väst numera förklara varje förening vara äktenskaplig. Därvid har man också rätt att adoptera barn.

  Den sekulära västliga ideologien insisterar på att det inte finns några absoluta, moraliska värden. Den påstår, att om en människa inte bryter mot andras rättigheter, då får han predika vad han vill och göra vad han vill. Denna princip införs också i undervisningsväsendet. Eleverna måste befria sig ifrån alla former av determinism, det har Frankrikes utbildningsminister sagt. Orden "pojke" och "flicka" byts där ut mot  "vänner" och "barn". Det antas att "pojke" och flicka" - det är roller som barnen tar på sig, och sedan kan de ändra dessa roller. Detsamma kan man göra med mamma och pappa , och så kallas vad som kommer ur detta "familj". 

  Liknande värde-modeller tränger in och kommer att tränga in hos oss. Varje närmande till Europa kommer att vara sammansnärjt med dessa modeller. Vi vet redan att ett av villkoren för att bli med i EU, det är att legalisera samkörande äktenskap. Man kritiserar Ryssland för avsaknad av demokrati. En rad europeiska ledare talar om att bojkotta våra sport-evenemang, olympiaden i Sochi, och motiverar detta med det att hos oss diskrimineras sexuella minoriteter. Det är ändå egendomligt att ingen av dessa ledare uttrycker några protester i samband med att kristna förintas i Mellanöstern: det intresserar dem inte, de tiger om det.

  Det är synd om de människor som blir offer för denna sataniska politik. Den västliga sekulära civilisationen leder till att nationer dör ut, det är rent ut sagt en självmords-ideologi.   ...    Så långt metropolit Hilarion.    Aktuellt om utbildning:    SvD, DN, VK , SR, Dagen
           -  om Ryssland - EU:   Svt, Expressen, DN, SR

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: