2013-12-01

Påven fruktar ett generellt förbud mot gudstjänster

Enligt Vatikan-radion har påven Fransiscus talat ovanligt klart om Jesu tillkommelse:
" Människosonen ska i sanning komma i en sky med stor makt och härlighet".

  Men i läsningen av Lukas 21:a kapitel drar han sina klart katolska slutsatser om vad ändens tid ska innebära: "Du måste lyda de befallningar som kommer från de världsliga makthavarna - du kan göra många saker, vackra saker, men inte tillbe Gud. Gudstjänst är förbjudet - detta ligger i centrum av ändens tid."- det sade påven under sin predikan den 28/11 i kapellet i S:t Marthas gästhus i Vatikanen. 

"När vi en gång...uppnår denna hedniska attityd i full skala, då ska Människosonen i sanning komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet"

Påven fortsatte, enligt Albany Tribune"Vad kommer detta att innebära?Det kommer att bli som att denna världens furste triumferar, som om Gud lider nederlag. Det ser ut som att denna världens furste, i den slutgiltiga katastrofen kommer att ta över världen, han kommer att behärska världen - de världsliga makterna försöker att förstöra Gud, vilket också kommer till uttryck i en samtida strävan att göra religionen till en privatsak".

  Påve Fransiscus anspelade därvid på att många religiösa symboler har blivit tabu numera. 

Han sa också :  "Det gäller att vara trogen som profeten Daniel, han var trogen intill änden, och tillbad Gud  intill änden"


Kommentar:

   Om vi ska vara riktigt trogna mot Daniel, så måste vi konstatera att det just var offentlig gudstjänst och tillbedjan som utgjorde ett hot. Tillbedjan eller ej var inte huvudfrågan. Det var VEM som skulle tillbedjas som var huvudfrågan!

  Därför tillbad inte Daniels tre landsmän den gyllene bildstoden i Danielsbokens 3:e kapitel. Och Daniel själv tillbad inte konung Darejaves , enligt Danielsbokens 6:e kapitel.

De tillbad en - Israels Gud, enligt Mose lag. (2 Mos. 20:3-5)

  Enligt Uppenbarelsebokens 13:e kapitel kommer världen att fångas av en enda dominerande, religiös tillbedjan:"Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det (vilddjuret).." (Uppb. 13:8)

  Frågan är verkligen allvarlig, vad religiösa symboler som krucifix, Maria-statyetter, radband och stora delar av den kyrkliga traditionen då kommer att spela - och redan nu spelar - för roll? 
  Vad menade Jesus, när han sa:" den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha." (Joh. 4:13) ?

  Bland annat en befrielse från all fördunklande symbolik som leder vilse, såvitt jag förstår. 
Aftonbladet, SvD, Dagen


Bloggat: 1, 2, 3 Läs även andra bloggares åsikter om ,

1 kommentar:

Hans Lindelöw sa...

Det var klart vem vi skall tillbe!Inte vilddjuret inte heller Maria!Men han som är värd all vår tillbedjan vår Fader!Den levande Guden!Amen!