2013-12-25

Pussy Riot och "Västs värderingar" ..

 Vad väntar nu Nadezchda Tolokonnikova och Maria Aljochina efter att ha kommit ut ur respektive fång - och sjukvårdsanstalter - ett triumftåg ut över världen?
  Redan har flera intervjuer hunnit göras med båda, och "Radio Echo Moskva" har låtit sina läsare ställa frågor, som de båda punk-aktivisterna ska besvara i kväll vid 19-tiden, svensk tid.
 På fredag kommer den stora presskonferensen, då världspressen kan väntas komma. "Times Magazines" har tydligen förutskickat ha med de båda kvinnorna på omslaget för årets första nummer år 2014.   Lenta.ru publicerade en intervju med Tolokonnikova idag på förmiddagen. Några av frågorna som ställdes:

" - Såvitt jag förstår så var du chefs-ideolog för gruppen Pussy Riot?

  - Vi uttalade oss konsekvent, efter den dag då den monstruösa rockaden ägde rum - då Putin började förbereda sig för en tredje period. Man frågade överhuvudtaget inte efter vad majoriteten av människor i landet tyckte, utan vi ställdes alla bara inför faktum. I samband med detta faktum började gruppen Pussy Riot existera, och våra aktioner dikterades av känslor som överväldigade oss, när vi hörde om detta viljebeslut som representerade alla utan att någon hördes.   Den stunden förstod jag att jag inte längre kunde leva så som jag hade levt förut, och all den tid, som jag kunde få tag i och använda, måste ägnas åt att ropa så högt som möjligt om detta, och allt, som stod i min kraft, det måste göras. Vad hade jag för vapenarsenal? Jag hade den arsenal som bestod i den samtida konsten, i aktionismen. Vi hade inget namn på gruppen då, men vi samrådde och beslutade att använda det som redan var inarbetat, för det var för sent att söka utveckla något annat, vi hade inte tid. Vi reagerade på det vis som vi förmådde. 

 - Och varför, Nadezchda Tolokonnikova,  gillar inte just du Putin? 

  - Nu är det ganska lätt för mig att svara på den frågan: efter att ha suttit i fängelse på grund av maktfullkomlighet och erfarit ganska allvarliga prövningar .. jag talar inte särskilt om en människa. Därför, när jag säger 'Vladimir Putin', då tänker jag inte på en konkret individ, utan på ett helt system, det system som han har byggt upp. 
   Konstnärer har förmågan att tala i liknelser: när vi t.ex. säger 'segel', då kan vi ett helt skepp i tankarna, och när vi säger 'Putin', då menar vi ett politiskt system, just det system som han har byggt upp. Jag menar att denne man har tagit ifrån mig de år av mitt liv som jag har tillbringat i fängelse, och det är ett ganska vägande faktum. Ja, vi har skaffat oss en viss erfarenhet och vi kommer att använda den i positiv mening , och inte försöka att så mycket som möjligt glömma bort den, som andra …

...

 
  - För ett år sedan ställde jag samman ett material om Olga Zeljenina, som var expert på 'Makovo-saken' , och som satt tillsammans med dig i en isoleringscell. Hon var störd av att du förberådde henne för att vara för gammalmodig och religiös.

  - Jag såg inte en enda gång att hon gjorde korstecken. Jag hade verkligen diskussioner med henne, men om helt andra saker - det handlade om den ökade omfattningen av homofobi i det ryska samhället.
  Då satt vi tillsammans med Kurt : denne person dök upp i mitt liv då jag kom till en isoleringscell direkt efter domen på två års fängelse hade avkunnats. Jag kom dit i ett helt upp-och-nedvänt tillstånd, jag gick in i cellen och såg en man stå där. Han talade med accent: 'Goddag, jag heter Kurt'. Det visade sig att han var svensk, och förberedde sig på något vis att göra könsbyte, men han hamnade i fängelse i enlighet med en paragraf 159, stycke 3 (bedrägeri i samband med tjänsteutövning). Jag fick med honom anledning att behandla sociala system, möjligheter att påverka det sociala självmedvetandet hos människor från barndomen - och hur dessa modeller används i Skandinavien. Efter att jag först hade sagt något började jag att skriva ned vad jag ville säga honom, och dessa utkast har jag bevarat tills nu. Då och då kom Zeljenina och satt med oss i cellen…  "

  Svt, Aftonbladet, Expressen 
  

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: