2013-12-15

Ukraina hotas med "västs värderingar"

En fråga som inte sällan dyker upp i den pågående konflikten i och omkring Ukrainas "EU - eller RF (=Ryska Federationen)" - orientering, är den om vilka värderingar de mer traditionella, övervägande ortodoxa ukrainarna bör acceptera, ifall de på något vis ansluter sig till EU.


  Så sent som igår ägde det rum ett visst meningsutbyte. Ukrainas Premiärminister Azarov talade hotfullt om att det var nödvändigt, för att kunna erhålla en visumfri regim i förhållande till EU, att antaga en lag om jämlikhet för sexuella minoriteter. Azarov talade om detta när han framträdde på Europa-torget i Kiev, där anhängarna till president Janukovich var samlade:
"Oppositionens ledare berättar sagor om att vi ska underteckna Avtalet och imorgon kunna resa visumfritt i Europa. Ingenting av det slaget ! Vi måste fortfarande legalisera samkönade äktenskap, genom att anta en lag om jämlikhet för sexuella minoriteter." - sa Azarov. 
   Han tillade: - Ukrainarna är inte redo för detta, dessutom har kyrkan tagit ställning mot ett sådant steg !
  Han hotade också med att landet skulle bli bankrutt ifall ett avtal med EU undertecknades i dagsläget, men.. "det innebär absolut inte att vi har dödförklarat 'Europadrömmen' som somliga påstår".

-

   Han fick snabbt mothugg av oppositionen : "Premiärminister Nikolaj Azarovs uttalande om EU-krav på att legalisera samkönade äktenskap för att få en visumfri regim utgör ett medvetet och illvilligt förvrängande av fakta" sa Viktor Chumak, som representerar partiet "UDAR" i parlamentet och där sitter i en kommitte´för frågor om kamp mot organiserad brottslighet och korruption. 


Enligt Chumak var det EUs huvudkrav, att få fram en effektiv lagstiftning mot korruption, som också skulle innehålla paragrafer om större transparens i samband med försäljning av statliga företag, "men Azarovs regering försöker att hindra en granskning av den rådande lagstiftningen".

- -

 Och sedan lade sig EUs egen representant i Kiev - Jan Tombinskij -  i diskussionen
   Han sa att premiärminister Azarovs uttalande inte hade något med verkligheten att göra: "Det är möjligt att myndigheterna måste hitta fler anledningar och bevis om att EU inte är vägen för Ukraina. Men detta överensstämmer inte med verkligheten. Det är inte sant". 
   När han talade om att en eurointegrerad lagstiftning i sin helhet förutser ett mer demokratiskt förhållningssätt till sexuella minoriteter, anmärkte han att : "..så'na krav som Azarov talat om finns inte. Det handlar inte om att förhålla sig mer tolerant först och främst till sexuella minoriteter. Det handlar om att lösa problemet med diskriminering i dess helhet. Det kan förekomma olika slag av diskriminering: i fråga om ålder, ifråga om hälsotillstånd, i fråga om religiös åskådning. Men också i fråga om sexualitet. Och det handlar inte alls om att det utarbetas principer som att allt detta bara gäller sexuella minoriteter" - underströk Tombinskij.
   "EU har inga allmänna principer om hur man bör förhålla sig till frågan om samkönade äktenskap. Detta är ju en sfär, där varje enskilt land själv väljer sin väg och antar sina särskilda lagar i frågan" - sa han.
  
   SvD, Metro, SMP, Dt, Barometern

   Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: