2014-01-10

Öppet brev till Putin - mot sodomi !

Ivan Ochlobystin har tydligen slitits mellan en karriär som filmregissör och en verksamhet som präst i den Ryska ortodoxa kyrkan. Efter att ha prästvigts i början av 2000-talet, kände han sig efter en tid nödsakad att återvända till filmandet, på grund av brister i kassan. 2009 begärde han att befrias från prästuppgiften "p.g.a. inre motsägelser", och patriark Kirill förbjöd honom tillfälligt att bära prästkläderna och leda gudstjänster. "Han kan återvända när han har gjort upp med sig själv", sa patriarken.


Ivan Ochlobystin
Ivan Ochlobystin har nu skrivit ett öppet brev till Vladimir Putin, vilken han håller för att vara "troende". Brevet har han lagt ut på sociala media. "Radio Echo Moskva" har också publicerat det, och det har väckt en del uppståndelse. Många ortodoxa stöder honom, men ryska hbt:are säger att "han vill bara ha PR".Brevet:
 
Ärade Vladimir Vladimirovich !

   Jag vänder mig till Er,såväl som en medborgare till en annan, som en troende person till en annan troende person. Jag tror att tiotals miljoner medborgare i Ryska Federationen stöder min hänvändelse.

   Herr President, jag ber Er att snarast möjligt återinföra i Ryska Federationens brottsbalk den 121:a paragraf, som kriminaliserar "muzchelozchestvo (=män som har sex med män)".
  Tyvärr är den paragraf som förbjuder homosex-propaganda, inte tillräckligt effektiv, eftersom förekomsten av officiellt registrerade föreningar för homosexuella i sig själva utgör en direkt reklam för homosexualitet, och den strider mot den tidigare antagna lagen som förbjuder att "såra de troendes känslor" -  deras känslor blir utan tvivel sårade, och det på laglig grund, i sodomsnästena i många städer utöver Ryssland.

  Att dröja med att lösa den nämnda motsägelsen i lagen bör icke på några villkor tillåtas, eftersom det oundvikligen skulle leda till den hotfulla situationen att sodomiterna snabbt får status som "social grupp", och det innebär i sin tur konstitutionella möjligheter att besmitta den uppväxande generationen, då sodomiter ju inte kan ha egna barn, och denna "sociala grupp" måste fylla den bristen med våra barn. 

  Om ett sådant initiativ ligger utanför Er kompetens, så ber jag Er att istället ta initiativ till en allmän, landsomfattande folkomröstning i denna fråga. Jag är övertygad om att en sådan folkomröstnings resultat skulle övertyga Er om nödvändigheten av att återinföra den ovan nämnda paragrafen.

   Högaktningsfullt, Ivan Ochlobystin
   2014 01 07


  En paragraf som förbjöd "sodomi" , och som gav fängelse upp till fem år , infördes i den sovjetiska brottsbalken 1934, och upphävdes 1993.

  
Hollywoodreporter, Expressen, Yle.fi, Skånskan Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: