2014-01-05

Naturen är min lärare

Det är brist på naturlärare, hör jag.

 Naturen är en lärare.

En lilja i öknens sand


  Aposteln Paulus, som "didaskalos ethnos" - en lärare för hedningar - råder ju
 sina åhörare att lära av naturen, om elementära ting.
 Profeten Jesaja läste i naturens egen bok, 
och förebrår människorna med dessa ord:

"Har ni då inget förstånd? Hör ni då inget? Blev detta inte förkunnat för er från begynnelsen? Har ni icke förstått, vad jordens grundvalar säger? "     (Jesaja 40:21)

Kan det vara värt att tänka på, alldeles i början av ett nytt år ?


Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: