2014-02-04

Sotji - gudars demokrati ?

På det religiösa fältet är mycket förberett inför OS i Sotji, därigenom att tre interreligiösa centra har rests upp på området, med plats för fem officiella världsreligioner med dess utövare i vart och ett av dessa centra: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism.
  Ett hundratal frivilliga och präster ska vara verksamma dygnet runt , och erbjuda troende sportsmän - och kvinnor -  tillfälle till bön och andliga samtal.
 Därvid förekommer tydligen, enligt överenskommelse, inga offentliga gudstjänster, och inte heller någon "religiös propaganda".

Detta enligt pravoslavie.ru och baznica.info. Är det denna "gudarnas demokrati" som gör att en del ortodoxa drar öronen åt sig, vilket kan märkas i den ryska bloggosfären? Nu gäller det att hålla på den ortodoxa tron! Som det ortodoxa helgonet  Maxim Grek en gång förmanade en adept att göra:

 "Det du frågade mig vill jag svara dig på, och genom dig också varje ortodox. De heliga symbola, den ortodoxt kristna tros-bekännelsen, framlades under det Första allmänna kyrkomötet i närvaro av 318 fäder, som församlades i staden Nicaea (år 325) , med den store kejsar Konstantin, och den framlades då bara till de orden '..och den Helige Ande'.

  Det Andra allmänna kyrkomötet ( i Konstantinopel år 381) i närvaro av 150 fäder, hade församlats mot den mot Anden stridande Makedonier, som uttalade hädelser mot den Helige Ande genom att säga att Han var skapad, och inte Skapare, och detta möte gjorde ett tillägg ( till det första kyrkomötet) med en undervisning om den Helige Ande.

  Och det Tredje allmänna kyrkomötet kallades samman i Efesus (år 431) i närvaro av 200 fäder mot den mot Kristus stridande Nestorius, som hädade och sa att en är Sonen och Guds Ord, en annan Den som jungfru Maria födde, och den förbannade ville icke kalla jungfru Maria för Gudaföderska, utan kallade henne Kristusföderska, och delade så upp den Enda Gudamänniskan, Jesus Kristus,  i två delar..."
  -
Aftonbladet, Världen Idag, Dagen, Kyrkans tidning
 Sydsvenskan Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: