2014-02-17

Varifrån kommer "pantern" ?

När Apokalypsen skildrar ändens tid, själva slutfasen, som Jesus med stöd av Daniels bok kallar för "en stor vedermöda" i Matt. 23:21 , och med stöd av Jeremia kallar för "Jakobs nöd" i Luk. 21:23  - då anges sådana omständigheter som kanske mest utförligt skildrats av just Johannes, aposteln.

   "Antikrist" - eller "laglöshetens människa - fördärvets man" - eller "vilddjuret" - liknas vid en panter.
  Helhetsintrycket är av en panter: "Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter" -  (Uppb. 13:2). Sedan följer detaljer, inga små detaljer, men ändå enskildheter jämfört med hela varelsen - vilddjursgestalten.

  
Pantern är smidig. Man kan fundera på "smidigheten" hos de ledande på världs-scenen i dessa dagar. 


    Vladimir Putin var tillsammans med ett sällskap  dagarna före Olympiaden, vilka tittade sig omkring i trakten kring Sotji, och de var också på besök hos snöleoparden. Snöleoparden blev emellertid aggressiv, och gick till angrepp mot en av journalisterna. Vladimir Putin, Ryska Federationens president, visade sig vara rätt man för den situationen iallafall.
  Leoparden lugnade sig så snart Putin grep in.

  Kände sig leoparden hemtam med Putin - av vilken anledning? Putin kanske är litet av leopard själv. Eller ett besläktat fenomen: - en panter !

  Men han har i sådana fall konkurrenter i storpolitiken. De ingalunda enkla frågeställningar som möter dagens styrande, kräver en styrka och en smidighet, som ibland bara tycks bädda för en slutgiltig, ödesdiger kompromiss med laglöshetens krafter. Och man kan undra vilken roll den internationella gay-rörelsen spelar, med sina stundtals extrema krav på anpassning?

  Är Putin vilddjuret ?

  Han uppvisar onekligen sådana egenskaper, iallafall om man får tro den inhemska, ryska politiska oppositionen. Men få bibel-troende kristna, vare sig de finns bland de traditionellt ortodoxa, eller "traditionellt" evangeliskt kristna i Ryssland, har hittills haft särskilt stora problem med Putins regim.
 Han värnar trots allt om en konservativ familjesyn, och vill skydda Rysslands barn mot  "homosex-propaganda". Just han satte sin namnteckning under en kritiserad lag, vilken har väckt många protester. Sveriges Reinfeldt, Frankrikes Hollande och USA:s Obama lär ha uteblivit från öppnings-ceremonien till Olympiaden i Sotji, av den anledningen.

  Det gäller att vaka inför det profetiska ordet ! En avgörande händelse skildras av aposteln Paulus i 2 Tessalonikerbrevet:
"..vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel (såsom Gud) och föregiver sig vara Gud."
                                                                           (2 Tess. 2:4)

   Vad kan komma att provocera fram ett sådant "intrång", om inte det att judarna i Israel får möjligheter att bygga upp sitt tempel? Aldrig att något sådant skulle undkomma den strängaste internationella -  och ekumeniska - prövning. Och vem eller vilka av ändetidens "smidiga" makthavare skulle eventuellt vara frestad att komma med anspråk, efter att ha blivit utrustad  med  "..fötter såsom en björn, och gap såsom ett lejon" ? 

   Det är knappast Putin i dagsläget*). Han har lärt sig läxan efter öststats-kommunismens fall, och tränger inte gärna in i någon religiös helgedom.
  
*) En syn som ser ut att delvis behöva omprövas . Om inte annat, så iallafall efter Juli månad 2016. Se poster under taggen  "rysk anti-terrorlag"
  

  Aftonbladet,AftonbladetHD, SR , Dagen , Corren Bloggat , Bloggat Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: