2014-03-03

Medan det dånar i Donbass...

Medan de allmänt uppmärksammade händelser äger rum, som bekantar hela världen med olika städer och samhällen i Ukraina, med Krim-halvön och trakterna långt borta i östra Ukraina, har några kristna bloggar i Sverige fått anledning att bevaka samma områden.
Donetsk - Lenin Komsomol-parken, nattetid

  Det handlar om Donetsk, och konflikten mellan den del av Livets Ords internationella arbete som för ett år och ett halvt år sedan började få kännbara problem i sina mellanhavanden med rörelsens högkvarter i Uppsala och Sverige.
 Jag stötte redan för över ett år sedan på uppgifter i ryskspråkiga kristna media om att "svenskar" hade varit på besök i Livets Ords församling i Donetsk, som sedan nära 25 år tillbaka har letts av den ukrainske medborgaren Leonid Padun, och att det hade lett till söndringar, och skrev fördensskull några poster på min blogg - se här - och - här

  För att exemplifiera hur bullret omkring "svenskarnas" - sex livetsordpastorer från Uppsala - besök gav återklang översatte jag bland annat ett par artiklar av mer akademisk karaktär - se här - och - här - , som skrevs i den vevan av en viss Jan Skvortsov, och som kritiskt  analyserade vad Livets Ord möjligen betydde eller kunde betyda för Ryssland och Ukraina.   Nu har dels bloggen Aletheia gjort en djupdykning i dessa frågor, och efter en resa till Ukraina och samtal med Padun och flera andra i Donetsk, publicerat en hel serie poster .  Ja, vad mer är - Livets Ord har startat en egen blogg med syfte att belysa just händelserna i Ukraina och i Donetsk, vilket anmälts av både Dagen och Världen Idag. 

   Detta har inneburit att Sub Umbras blog-redaktör har fått anledning att bemöta vissa påståenden om just Skvortsovs artiklar - om ni skulle hitta dit - efter att en annan kommentator har påmint om dem.

  Världen Idag, Dagen , Kyrkans tidning Läs även andra bloggares åsikter om ,

1 kommentar:

Hans Lindelöw sa...

Frid Hans, jag tror på informationen att Cho till stor del förts bakom ljuset av sin äldste son. Hur skulle en ledare för miljoner kunna lura den Helige Ande? Jag tror också på informationen om att Cho i frid gått in i fängelset.