2014-03-19

Ryska kyrkans Patriark om Ivan den Förskräckliges "fredsmission"

  Några i den ryska bloggosfären som ställer sig avvisande till Putinregimens expansions-företag mot Ukraina, har uppmärksammat ett nyligen gjort uttalande av ryska kyrkans patriark, Kirill. Under ett besök på en ort i Vitryssland, talade han på ett sätt som knappast kan vara ägnat åt annat än att stärka "storryska" ambitioner .


Kyrka i Polotsk i Vitryssland.
 På 1500-talet hörde det till Litauen.
  Så här säger Kirill på detta klipp (om det inte går att se så pröva - här):

"Det är känt att Tsar Ivan IV 'den förskräcklige' (1530 - 1584) besökte denna plats, och inte bara denna plats, när han bland annat invigde en kyrka som var byggd i trä, men också tillsammans med sina söner, Ivan och Fjodor, begav sig på ett fälttåg mot Polotsk. Många vet inte det, men Rysslands vidare öden berodde mycket på detta fälttåg. Den ryska hären vann då seger, och satte stopp för den farliga aggression som, liksom alltid, riktades mot Ryssland, inte bara i ett försök att, efter att ha berövat folket dess rörelsefrihet, komma över materiell rikedom. Men själva huvudsaken: det har alltid förekommit försök - om jag får uttala mig med samtida språkbruk - att omforma vårt medvetande, att förändra vår kulturella, nationella och religiösa självförståelse. Då tillät inte Ivan den Förskräcklige att detta skedde."

  Bloggen "anticlericalism" kommenterar: "Det är inte första gången som Gundjaev (Kirills egentliga namn) demonstrerar sin okunnighet i historiska frågor."
  Diakon Andrej Kurajev  (den bloggande diakonen - alltjämt diakon) har nämligen forskat i frågan, och funnit att det var inte frågan om en utländsk aggression mot Ryssland, utan ett aggressivt utbredande av Moskvas makt på den tiden - mot Litauen: "Det var inget humanitärt syfte med det fälttåget". 
Den ryska hären for fram med stor brutalitet, enligt flera samstämmiga uppgifter , som diakonen Andrej presenterar.


  Aftonbladet, GP, Kristianstadsbladet, Dagen 
   SvT
  Kyrkans tidning, Skånskan


  Bloggat: 1, 2 Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: